Dato: 7. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 7 Juni 1870

Kjre Ven!

Tak for Deres kjrkomne Brev! her kommer jeg med eet igjen og lgger deri en lille Skrivelse til Marie, ellers glemmer hun mig omsuset af saa mange andre Herrer, som Professor Hedt, Hr Magnus, Jerichau, ikke at tale om Fttere og unge Naboer. De lser nok Brevet for hende og lser med Udtryk. Endeligt have vi faaet Sommerveir! anden Pintsedag, (igaar) var srdeles smuk, jeg var alene hjemme, Fru Scavenius spiiste til Middag paa Espe hvor jeg ogsaa var indbudt, men foretrak at blive i Eensomhed hjemme. Jeg gik i Skoven, i Haven og langs Stranden, Luften var varm og fyldt med Duft fra Serinerne; jeg lagde mig i det hie Grs, paa den solvarmede Jordbund og nd endeligt igjen en Sommerdag. Om vi have mange af disse ivente tr jeg ikke haabe. Jeg lider ivrigt af Gigt; det smerter mig at strkke Armene iveiret; hvorledes skal det gaae med' Befindendet til Vinteren naar den kolde Blst puster til Gigten. Oldermandskabet for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hdret mig med en Indbydelse til deres Fest i nste Uge; saa mange Barndoms Erindringer hfte sig til denne Fest, jeg gad nok forny disse igjen, De vil i min Roman O. T. see Festen beskrevet, men da det gode Veir ikke er vedvarende hos os og Festen forlanger at man en heel Dag er i det Frie, frygter jeg for Forkjlelse og har derfor ikke modtaget den venlige Indbydelse, jeg haaber imidlertid at man ikke tager mig det ilde op. Anden Deel af "Breve fra og til H. C. rsted" har jeg begyndt at lse; deri finder jeg et Brev fra mig, der er 37 Aar gammelt; da jeg skrev det, tnkte jeg mindst paa at jeg saa mange Aar efter skulde lse det igjen. Eet af Brevene fra rsted til mig vil De vistnok finde smukt. I nste Uge tager jeg en otte Dage over til H olsteinborg. Breve til mig gaae imidlertid efter den vanlige Adresse: "Basns ved Skjelskjr". Hils Deres kjre Frue! hun lser jo mine Breve til Dem og jeg antager da at det er som skrev jeg til hende. Kan lille Marie ikke besvare mit Brev saa maa vist hendes Moder gjre det! Hils Dttre og Snner, Jomfruen og Husets Tyende. Hils i Skov og paa Landevei, i Byen og hvor De trffer Venner af Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S.

Det maa have vret en smuk Fest paa Klampenborg for General Christensen; jeg skrevet Telegram til ham, men i det jeg vilde afsende samme, blev jeg opmrksom paa at Festen havde vret Dagen forud, jeg troede af Fredag var Torsdag og Telegramet kom ikke. Fra Christensen fik jeg imidlertid Afskedsbrev igaar.

Hils paa det hjerteligste Familien Bille og Frknerne Price.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 285-88)