Dato: 31. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 31 Mai 1870

Kjre Ven!

De er, tilvisse, den meest trofaste i at skrive Breve, ethvert saadant er mig altid som en SolstraaIe, Tak for den sidste De sendte. Nu maa De have Brev. igjen; jeg tnker ret paa Solstraaler i Dag, da Himlen er overdraget og Regnen pidsker paa Ruderne, saaledes tager Mai-Maaned Afsked. Den har kun bragt et Par smukke Dage, jevnligst havde den iiskold Blst og kun ringe Varme. - Igaar fik jeg Brev fra Deres Sster i Ems, ogsaa der er koldt, gid at den kjre Anna ikke maa lide derved. Det er ogsaa fortalt at Deres Hr Svoger paa Overfarten fra Africa, stdte sit Skinnebeen, jeg veed af Erfaring hvor langvarigt Sligt kan blive, endnu er jeg mindet derom, dog er vel Deres Svoger forsigtigere end jeg og han har en kjrlig Hustrue som pleier og passer ham. Deres Sster skriver at hun kommer i Juli til Kjbenhavn, jeg glder mig srdeles dertil, glder mig til at samles med hele Familien paa Rolighed, var det ikke blevet Tilfldet, da var jeg nu, efter Pintse, reist ned til Ems og blevet der en otte Dage, alene for at vre sammen med alle de kjre Mennesker, men da jeg nu veed at de om en Maanedstid komme her, vil jeg ikke gjre Reisen, men forbliver roligt paa Basns, Holsteinborg og Frijsenborg, til det sidstnvnte Sted reiser jeg rimeligviis om et Par Uger; De vil faae Brev om Afreisen. Jeg er begjerlig efter at hre hvorledes Deres Frue fler sig paa Landet, hvad lille Marie siger og hvorledes de andre Brn voxe og tumle sig. Der er vist srdeles koldt paa "Petershi". - Dagene glide stille eensformige hen her ude paa det venlige Basns; Eensformigheden forkorter Tiden, hver Formiddag flyver hen med at skrive Breve; efter Frokosten gaaer jeg en Times Tid i Haven eller Skoven, sidder ved Stranden og tnker ud over den; siden lser jeg og har faaet lst et Par n1ere danske Bger som br kjendes, srligt har jeg lst af Goldschmidt og af Ewald. Saa kommer Middagstiden og paa den strax Aftenen, jeg fornier da med at lse Eventyr af mig selv eller Digte af andre danske Forfattere. Musik hrer jeg desvrre slet ikke; Nattergalen kan jeg ikke heller mlde om, uagtet den skal findes her i Lunden, derimod skrige Raager, Krager og Alliker i de gamle Kastanietrer, som de skrige i mit Eventyr om "Hnsegrethe". Naar De seer gode Venner da hils disse, saaledes de meget elskvrdige Frkner Price, den kjr'e Professor Hedt, Hr Magnus ikke at forglemme. Nu tnker jeg at vi snart erholder anden Deel af Breve fra rsted, det glder jeg mig til. Ellers er disse frste Maaneder nok Brak-Maaneder i Literaturen, den venter sig frst til Juletid. Jeg har ivrigt Intet at fortlle fra mit stille Liv her paa Basns, Vinden suser nok udenfor og fortller, men jeg har ikke re for at hre og forstaae dens Historier. Min Musa har endnu ikke besgt mig herude, hun er maaskee stdt over at jeg skriver for mange Breve, men det er Brev-Gjld jeg afbetaler, og det maa ogsaa gjres. Hils nu Deres Kone og alle Brnene! gld mig snart med en lille Skrivelse, husk paa at Kukkeren har sagt at jeg endnu kun har to Aar at leve i - saa begynder den store Reise:

"Over Skyen mange Mile!"

Det bliver da et langt Lev vel, men ikke for i Dag!

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 276-80)