Dato: 24. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 24 Mai 1870

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Igaar talte jeg med Mogens Frijs om hans Moders og Søsters mulige Besøg, og Alt hvad Deres Naade tillod mig at sige ham; han svarede at han ganske bestemt maatte forlade Basnæs Ons­dag Formiddag for med Middagstoget at naae Kjøbenhavn saa betids at han kunde være en Time sammen med sin Moder som da vilde afreise med Aftentoget. Imorges tidligt tog Mogens og Otto paa Jagt paa Omø, derfra kommer de her tilbage iaften silde. Strax efter Frokosten i Dag vilde / Fru Scavenius kjøre til Borreby og jeg skulde med; i det vi stege paa Vognen kom et Telegram til Mogens, jeg som troede at det maaskee stod i Forbindelse med Deres Naades Indbydelse og at hans Moder underrettede ham om at hun kom, raadede Fru Scavenius, uden at udtale min Tanke, at sende et ridende Bud der kunde naae Grev Mogens og han altsaa endnu telegraphere Svar. Hvad Telegrammet dreier sig om ved jeg ikke, men kun det er vist at Grev Mogens og Otto imorgen Formiddag have bestemt at reise ind til Kjøbenhavn. Deres Naade vil tilgive dette Brevs Stiil og Affattelse, men jeg skynder mig da Buddet / sidder og venter; Med Posten tillader jeg mig

imorgen, eller overmorgen at skrive igjen. Mange hjertelige Hilsner.

Deres Naades taknemlige ærbødige H.C.Andersen

Til hendes Naade

Fru Grevinde Holstein-Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus