Dato: 22. maj 1870
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

663. Fra Henriette Collin.

Sndag 22 Mai [1870]

Kjere Andersen

Kan De huske at De gjennem mig tilbd den lille Frken Vilhelmine Hecksher den store Glde at De vilde skrive paa en Vifte for hende Her er den og naar De engang imellem er oplagt saa tag den frem. Jeg haaber at De ikke bliver vred fordi jeg sender den efter Dem Med Undtagelse af den Omstndighed at vi ere Ministerlse er Alt som det var da De reiste Sommer Uroen i Skikkelse af Taarnhie Omnibusser med Flyttels der nsten forsvinde i Skyerne, bevge sig langsomt giennem Gaderne ud ad Strandveien[;] paa Toppen staar altid en Kurv med rystende Planter som med deres Herskab skal nyde Landlivets Fryd og Hestene see ud som smaa Hunde i Forhold til den Kolos der flger efter dem.

Paa Lrdag er det vort Haab og nske at flytte ud gid den Akt var vel overstaaet, jeg fler mig hvert Aar mindre skikket til dette besvrlige Foretagende, men det bliver maaskee bedre naar vi komme i vort eget Huusom det virkelig skeer ! og faar det nogenlunde forsynet

Hvis De for Alvor tnker paa nogle dages Ophold i Hellebksom bestemt vilde behage Dem naar Veiret var godtsaa lad mig det vide lidt betids saa skal jeg gjre hvad jeg formaar for Deres Velbefindende der og hvis Kroen, som er meget lille, ikke er at faae, saa er der maaskee privat logis som723 De nok kunde finde Dem i, naar De vil lade vre at tnke for meget paa Rolighed og Fru Melchior !

God Nat kjere Andersen

Med mange Hilsner

Deres Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost