Dato: 23. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 23 Mai 1870.

Kjre Ven!

Lverdags, saaledes som jeg havde bestemt, forlod jeg Kjbenhavn og kom herud til Basns. Jeg var oppe Klokken fire, stod paa Banegaarden, lidt over sex og naaede, over Korser, hvor Vogn ventede mig, Basns. I Vogn med mig, fra Kjbenhavn til Sor, var jeg sammen med flere Bekjendter, Holstein-Holsteinborg, Neergaard, Wedel og Schack; jeg talte i Ringsted med Grevinde Frijs som med Dttre tog til sin Datter paa Gisselfeldt og venligt indbd mig, om det ikke krydsede mine Reiseplaner, at komme til Frijsenborg i Sommer; endnu veed jeg ikke hvorledes det stiller sig og lnges efter Brev fra Fru Melchior for at erfare hvorlnge hun med sine Dttre blive i Ems. For ieblikket er her paa Gaarden kun Fru Scavenius og hendes Sn, Eieren af det Hele, Otto Scavenius, han skal om et Par Uger over til Jylland og ligge i Leiren, han er nu Underofficeer. Foruden mig er her den unge Mogens Frijs, som jeg synes godt om, han skal allerede i denne Uge til Kjbenhavn, vre Soldat og ligge i Casernen, det vil vre en stor Forandring i hans Liv. Jeg lagde hos Jonas et tydsk Exemplar af mine samlede Eventyr, som Professor Schtte ..., (ja hvorledes skriver han sit Navn ?) lovede mig at tage med til Kaulbach i Mnchen; jeg lgger her et Par danske Ord, i dette Brev, med Bn om at De vil gjengive disse paa Tydsk og sende mig, for at jeg kan afskrive samme og sende tilbage for at lgges ved Bogen, at Kaulbach, om han er i Mnchen, kan vide hvem der er Overbringeren. Nu tager De vel i denne Uge til Hellebek, Veiret er rigtignok i Dag koldt, men i forgaars og igaar var det aldeles sommerligt, Skoven er deilig grn, Kornet groer hit og der mylrer Blomster frem. Igaar havde vi for resten en fl tr Brandtaage, der faldt for Brystet; i Dag fryser jeg lidt. Himlen er graa, Sen ligger bly tung. Igaar hrte jeg Kukkeren, jeg spurgte ham hvorlnge jeg skulde leve og han kukkede kun to Gange, altsaa kun leve i to Aar, det syntes jeg for kort og bad den strax kukke om og da kukkede den 12 Gange, naa det var der dog Mening i. Hils Deres Kone, Jonas og Louise, den sidste tr jeg ikke bede om Brev fr Einard stter mig ind i Bank-Stilen, det jeg kunde fristes til skeete, thi saa forstod jeg at lse, men vil Een af de to Andre forunde mig en Glde, da faaer jeg vel et Par Ord fra dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm