Dato: 15. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 15 Mai 1870

Kjre Fru Melchior! Idet De forlod Algier har De vistnok modtaget Brev fra mig; hvor dette, jeg nu skriver, vil naae til Dem veed jeg ikke; srdeles lnges jeg efter at hre Deres Reiseplan, eller rettere hvor de forskjellige Ophold blive. Jeg har forstaaet at De nu gaaer til Montreux, men hvor lnge bliver De der og naar indtrffer De i Ems - dette sidste gad jeg srligt vide, ligesom ogsaa i hvor lang Tid De bliver der; thi var det Tilfldet, som jeg har en Formodning om, at De maaskee slet ikke kommer hjem og bliver her, men flger med Anna igjen i Vinter-Ophold, da, i hvor lidt Lyst jeg har til at reise hjemmefra, tager jeg tilvisse til Ems for dog i nogle Dage at vre sammen med Dem og Deres Dttre, helst samles jeg rigtignok med Dem i Danmark. Jeg forlader i denne Uge Hibroplads og tager ud til Fru Scavenius og der haaber jeg at erholde Brev fra Dem: Basns ved Skjelskjr ; deri siger De mig, saa nie De kan, Ophold og Hjemreise, saaledes som den stiller sig for Dem og Dttrene. Jeg har nu efter omtrent i 6 Uger at have lidt meget i Tnderne, faaet det godt med Hensyn til disse, men det lange kolde Foraar, den iskolde Blst har jeg ikke forvundet i Lemmerne. Nu er Skoven saa temmelig grn og i denne Uge fltte mange Familier paa Landet. Hr Topse og Frue ere, troer jeg, i Dag reist til Udlandet og blive nok en lngere Tid i Genf, De er istand til der at mde dem.- Eckardt reiser til Passionsfesten i Oberammergau ; en midalderlig Fest, som jeg for ti Aar siden skrev om; De erindrer, det er hvert tiende Aar dette sregne Skuespil gives, (i en lille bayrisk By nogle Miil fra Mnchen), jeg nvner det, dersom De maaskee fik Lyst at komme der, nrmest fra Schweitz derhen er over Lindau og Hohenschwangau troer jeg; dog er der koldt i disse Bjerge og altsaa ikke Stedet for den kjre Anna, men maaskee Deres Mand seer paa Hjemfarten dette forunderlige bibelske Skuespil, som har en ganske egen Tillokkelse. Gjr ham dog opmrksom derpaa. I Fredags var det den gamle Digter Hauchs Fdselsdag han blev 80 Aar; jeg aflagde hos ham et Besg, der syntes at fornie ham, han talte saa livlig og ungdomsfrisk; opad Dagen fik han en smuk Hdersskrivelse fra Studenterforeningen, og senere et Telegram fra Munch i Norge. Ud paa Eftermiddagen besgte han ehlenschlgers Grav og var veemodig stemt, han meente at han snart fulgte ham og bad om da at maatte hvile ved ehlenschlgers Fdder.

Efter at have skrevet Ovenstaaende, var jeg til Middag hos Deres Broder Hr Martin Henriques, da kom Deres Brev til hans Frue, det blev lst hit for mig og jeg takker Dem for de Hilsener til mig der var lagt ind deri. Deres Svigerinde var srdeles glad for Brevet, og Alle talte vi med glad Lngsel efter at samles med Dem. Hele Selskabet kjrte derpaa ud i Frederiksberghave, som nu staaer foraarsgrn, Tivoli blev aabnet for frste Gang iaar; jeg tog imidlertid hjem paa Hibroplads, mine Tanker fli til Dem i det skjnne Algerien, hvor jeg saa smaat nu lnges efter at komme, Deres livfulde Skildringer have givet mig stor Lyst der til, var kun ikke Veien saa lang og Middelhavet laae imellem. Deres Svoger Hr Moses Melchior, taler stundom nsten som afgjort, at vi to skulle nste Aar reise til Amerika, "mit Hjerte sidder i min Hals!" naar jeg tnker derpaa. Jeg bliver vist paa det Trre. Den danske Konsul Christensen (General) er her fra New York i Besg.-

Skulde dette Brev naae til Dem i Marseille, da faaer De det i det samme Hotel hvor jeg altid boer; paa Udreisen ifjor havde jeg Vrelse paa frste Sal ud til Baggaarden, men paa Hjemfarten med Collin boede jeg paa anden Sal ud til Hovedgaden, maaskee boer De samme Sted. De kjender vel Omegnen af Marseille, ellers vil jeg der anbefale Dem en smuk Tour til Vogns som jeg gjorde, nemlig gjennem den offentlige Have og om af Via della Cornice ind ved Havnen. Hils nu paa det kjrligste Deres Mand ligesom Frken Louise, Harriet og Anna! meget lnges jeg efter Dem Allesammen.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad