Dato: 6. marts 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Hamborg 6 Marts 1870.

Kjre Ven.

Den anden Marts om Eftermiddagen forlod Collin og jeg Kln hvor vi i to hele Dage ret havde moret os ved Carnevalet; det var saa lystigt som det kunde have vret i Rom. Den halve By lb om i Udkldning, storartede Optog vare arangerede. Ved Table d'hote i Hotellet kom Bnder og Bnderpiger og dandsede for os i Spisesalen, Musik og Jubel ld gjennem den-hele Stad. Vi reiste derfra ikke lnger end til Hamm, hvor jeg af Avisen erfarede at Henrik Hertz var dd, det kom mig saa uventet, jeg blev overrasket og noget betaget; i den Stemning nedskrev jeg et lille Mindevers, kun fire Linier, men De veed jeg har en Slags Styrke i at sige en Deel i faae Ord. Verset sendte jeg til Collins med Bn om at give Bille det, De vil da rimeligviis meget snart lse det i "Dagbladet". At Theatret holdt Prve samme Dag Begravelsen forestod, saa at ikke alle Scenens Kunstnere kunde flge, finder jeg upassende og utaknemligt. Fra Hamm reiste Collin og jeg til Hanover og blevet Dgn; igaar Eftermiddags kom vi til Hamborg. Vi maatte Natten forud blive i Haarburg, der var meget Driviis paa Elben, det var blmrk(tJ og jeg vilde helst over ved Dagen; det var ret interessant, men tog lngere Tid end ellers, uagtet vi ikke gik med Omnibus. I Hotellet i Hamborg havde jeg den Glde at modtage Deres kjre Brev; det var en venlig Hilsen; Tak for den! Deres Brev til Paris har jeg desvrre ikke modtaget. I det Hele maa man hiligt beklage sig over Postvsenet i Frankrige; flere Breve ere gaaet tabt for Collin og mig. Eet Brev der med fuldstndig Adresse sendtes mig til Nizza fra Aalborg, lod man gaae tilbage igjen og jeg fik det frst flere Uger efter da det fra Aalborg atter sendtes afsted, og saa maatte jeg betale omtrent som. for tre ufrankerede Breve. "Det er en Feil i Paris;" sagde man hver Gang. Postbetalingen var med Uret forhiet uagtet Brevet var frankeret. I Paris blev svaret, at Brevet var jo nu aabnet & -& jeg skal dog ved Leilighed skrive herom; uagtet det neppe nytter. Iaftes var Collin og jeg i Thalia-Theater og morede os ved en srdeles god Forestilling af Shakspeares "Comedie der Irrungen" og en hist morsom Farce: "die Mnche"; jeg loe saa jeg klukkede. I Hamborg vilde jeg ingen Besg gjre, dog kunde jeg i Dag ikke dye mig men gik til Deres Hr Broder Simon, han var ude, hans Frue derimod hjemme; hun fortalte at de paa Onsdagmorgen reise fra Altona over Kjbenhavn, uden Ophold, til Sverige, Brnene flge med. Iaften see Collin og jeg Oberon, imorgen, vil Gud, reise vi til Fredericia for at betragte Landsoldatens Monument, Dagen derpaa gaae vi til Odense hvor vi blive en Dag eller to; om jeg flger med ham til Kjbenhavn, vil for en Deel beroe paa om der er Dampskibsfart over Beltet. Jeg glder mi til Hjemmet, glder mig til der at feire min Fdselsdag; Fru Serre skrev jeg det til at hun ikke maatte vente mig. Min Fdselsdag indtrffer en Sndag, altsaa den Dag jeg pleier at vre Deres Gjst, det bliver jeg vel ogsaa den Dag? Hils Deres fortrffelige Kone, lille Marie og alle Brnene. Vil De takke Hr Professor Hedt for hans Oplsning af Eventyrene, jeg beklager at jeg ikke hrte derpaa, srligt vilde det have interesseret mig at hre ham lse: "Elverhi". Frknerne Price, Deres Svigermoder,

Hr P. Hansen, Magnus og Alle som have venligt Sind for mig de bedste Hilsener. Jeg skal nok bringe Foraaret hjem med, om jeg saa skal have" det paa Flaske som en anden "Galgemand". Storken er vel kommet med Hilsen fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 268-71)