Dato: 20. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Emanuel Hansen
Sprog: dansk.

Paris d. 20 Februar 1870

Kjre Hr. Emanuel Hansen!

Tak for Deres venlige Brev; jeg fik det imidlertid frst i Forgaars, da den danske Delegation ikke tidligere vidste, at jeg var her i Paris og jeg selv altid sger Brevene poste restante. Det er nu omtrent et halvt Aar siden, jeg havde den Glde at tale med Dem, men, vil Gud, da sees vi snart, jeg glder mig til Hjemkomsten, glder mig til at samles med kjre Venner. Opholdet ude har denne Gang ikke vret fornieligt. Vinteren i Syd har vret utrolig streng, og man er der indrettet paa at leve i Solskin. Nppe havde jeg hele fjorten Solskinsdage i de to Maaneder, jeg blev i Nizza. Regn og Rusk har fulgt mig her til Paris. Jeg har i [den] store Opera gldet mig ved at hre Mr. Faure som Hamlet og Christine Nielson som Ophelia, det er en ret interessant Musik, og Texten flger saa temmeligt Shakespeare, man faar selv "to by or not to by" sat ud paa Noder. I det jeg taler om Hamlet, ligger det nr, at jeg maa tnke paa Professor Hedt, bring ham min hjerteligste Hilsen. Denne lille Epistel lgger jeg i min Skrivelse til Hr. Eckardt, [Brev] jeg veed ikke Deres Bolig. Jeg glder mig til, naar jeg kommer til Kjbenhavn, at hre Heises ny Opera og se Bournonvilles Ballet; i den har De nok en smuk Rolle, som De giver godt, har jeg ellers hrt. Naar De i Theatret sidder ved Hr. Etatsraad Thiele, da bring ham min hjertelige Hilsen; jeg skrev ham til fra Nizza [Brev]; Gud veed om han har faaet Brevet, thi flere saadanne ere ikke komne der til deres Bestemmelse. Endnu en Gang Tak for at De skrev til Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 336, billed 6937-40)