Dato: 17. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Thea Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 17 Februar 1870

Kjre Thea! Der var en lille Fugl som sang for mig igaar at det var din Fdselsdag den 19de, det skulde den have qviddret lidt tidligere, da kunde mit Brev have naaet til Dig paa selve Festdagen og bragt Dig min hjertelige Hilsen og Lyknskning, nu kommer Brevet for seent, dog bedre seent end aldrig. Jeg skal rigtigt hjerteligt tnke paa Dig den 19de og drikke Din Skaal. Siig til Din kjre Tante Henriette at jeg [ligel]edes nsker hende et nyt [deiligt] Leveaar, jeg veed at et [saadant] oprandt den 12te Februar, endnu har denne Maaned en Familie-Festdag og til den kan da min Lyknskning komme betids, det er til din Sster Johanne; vil Du den 25 Februar bringe hende vedlagte Skrivelse. Nu reiser vel Din Fader snart til Algier og da bringer han, i de varme Foraars Dage, Din Moder og Sstre hjem! jeg glder mig ogsaa dertil, kan Du troe, glder mig til at samles med Eder Alle paa det hjemlige "Rolighed". Det er nok groet op og staaer [i] Blomst fr Trerne faae B[lade] og Skovmrkerne komme frem. - Om ikke lnge seer Du mig; dersom ikke der falder for megen Snee paa Hjemveien og Drivisen i Beltet nder mig til at blive i Fyen. Eet af de frste Besg i Byen bliver hos Din Tante Henriette; vil Du sige hende, at nste Aar, om Gud vil at jeg lever, og er i Kjbenhavn, skal jeg bedre end iaar, bringe hende min Hilsen paa Fdselsdagen den 12 Februar, Dine Onkler vil Du ogsaa hilse fra Din gamle Ven

H. C. Andersen [p kuverten:] Til Thea

Melchior Afleveres hos Hr Grosserer Moritz Melchior Hibroplads 21 Copenhague en Danemarc

Tekst fra: Niels Oxenvad