Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjre Fru Koch!

Det var nok lille Juleaften jeg senest sendte Brev til Dem, det er allerede lang Tid siden, men uagtet ingen Dag gaaer uden at jeg jo i det mindste skriver eet Brev voxer dog min Brev-Gjld til alle Kjre; dog De burde srligt have hrt lidt tidligere fra mig end i Dag. Juleaften blev ganske festligt tilbragt i Pension suisse; vi havde et stort Grantr med Lys og Nips, god Musik og megen Livlighed. Under Festen traadte een af Gjsterne frem og sagde: "her er en Mand mellem os, som ved sine Skrifter have gldet os Alle, Store og Smaa, til hvilken Nation vi end hre, ham ville vi udtale vor Tak!" og nu overrakte en lille Pige mig en stor Laurbrkrands omvundet med Baand af de danske Farver. I Journal des Etrangers i Nizza stod mit Ophold smukt anmldt i et Brev til Redacteuren, mit Navn havde venligt staaet i Listen mellem de mange hundrede Fremmede, nu stod skrevet til Redacteuren, "De har altid en srskilt Plads for Kongerne af Guds Naade", her er en Digter af Guds Naade, Andersen som vi hdre og velsigne" && [overstr: er her for] Det var meget venligt. Megen Deeltagelse og Venlighed nd jeg dernede mellem de Fremmede, her i Paris lever jeg ganske stille; vor Gesandt Grev Moltke, hvem jeg har forgjves besgt og lagt Kort hos, har derimod endnu ikke ladet hre fra sig. Jeg boer ellers i Hotel med Jonas Collin, som var saa elskvrdig for en Maaneds tid siden at besge mig i Nizza, / vi ere fra den Tid bleven hos hinanden, have lagt Veien over Cannes, Marseille, Arles og Dijon her til Paris hvor vi kom igaar for en Uge siden, kom netop den Aften her var en Deel Optier;jeg flte mig slet ikke hyggelig, men nu synes Alt igjen at vre fredeligt og godt det jeg helst nsker. Jonas Collin reiser hjem frst i Martz, jeg reiser rimeligviis med, thi jeg morer mig ikke i Paris, har i det heletaget ikke noget Udbytte af denne Reise, kun det som endogsaa er Noget, at jeg er kommet til at skatte og holde af min unge Ven mere end fr, paa de tidligere Reiser var han lidt vanskelig, nu er han god og opmrksom og har Begavelse, saa at det er fornieligt at tale med ham, jeg er rigtig glad ved at vi ere sammen. Alle Breve til mig komme her poste restante, jeg vil ikke uleilige Legationen, da jeg imidlertid kun bliver her kort vil jeg ikke bede Dem om Brev til Paris, men heller dersom De skriver i Lbet af 10-12 Dage at sende dette til Kln poste restante. Jeg glder mig srdeles til Gjensynet med alle Kjre hjemme! hils Deres Brn og Brnebrn. Jeg lgger et Par Ord herved til den kjre Jrgen som gldede mig med Brev! hils ogsaa Conferensraad Hauch. Srdeles glder jeg mig mig til at lse hans altid ungdomsfriske Digte! hos Deres Broders vil De ogsaa frembre min Hilsen og selv trofast, som altid, erindre Deres

inderligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 335, billed 6931-36)