Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 16 Februar 1870

Kjre Fru Johanne Melchior! Dette Brev bringer Thea Dem paa Deres Festdag den 25 Februar, det sige Dem at De er hjerteligt i min Tanke og at jeg nsker at det nye Livs Aar, som opruller for Dem, maa lfte Dem i Sundhed og bevare Deres gode Humeur, at De ret maa fornemme Solskin i Hjerte og Stue. Lille Poul og hele Brneflokken ville bidrage der til! "Hvor der er Brn, der er en evig Juul!" siger ehlenschlger, og da nu Julen er Gldens Fest, saa er den blevet Dem forundt hele 365 Dage aarligt. - Jeg glder mig til snart at komme hjem, samles med alle Kjre; jeg veed at De, Deres Mand og alle Brnene ville med milde ine og glade Ord modtage mig. Der er dog bedst i Hjemmet hvor man er groet og hvor man trives; jeg har srligt paa denne Reise tnkt derover, i det jeg slet ikke vilde trives ude. Det var mig en stor Skuffelse ikke at vre sammen med Deres Familie i Sydfrankerige, Vinteren har dertil vret saa usdvanlig strng, mit Humeur har vret som lagt i Dvale. Deiligt var det imidlertid at Jonas Collin kom ned til mig og blev en 14 Dage i Nizza, nu boe vi sammen i Paris, hvor vi just indtraf i en mindre behagelig Tid, for fredelige Fremmede. De natlige Gadeoptier, synes dog nu, Gud skee Lov, at vre forbi. - Collin og jeg besge jvnligt Theatrene, af Nyheder gives intet af Betydenhed, men vi have hrt Faust og imorgen vente vi at hre Hamlet med Christine Nielsen som Ophelia. Collin reiser hjem midt i Marts, maaskee kommer jeg med ham, dog det beroer for en Deel paa Veiret, jeg vil ikke gjerne sidde i Snee eller gaae med Iisbaad over Beltet. Hils Deres Mand og hele Brneflokken, bring Deres fortrffelige Svoger, Hr Moses Melchior ligesom ogsaa Deres Fader, om han endnu er i Danmark, min hjerteligste, taknemlige Hilsen.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen (udskrift) Til Fru Johanne Melchior i Kjbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad