Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

H.C. Andersen til Fru Henriette Sophie B.E. Scavenius, fdt Moltke.

Paris den 16 Februar 1870

Kjre Fru Scavenius!

Det er saalnge siden at jeg havde den Glde at hre fra Dem, at jeg ret lnges derefter. Jeg er nu i Paris, som deres Naade vil see Overskriften. Jeg har besgt Grev Leon Moltke uden at trffe ham hjemme og han har ikke ladet hre sig fra sig, jeg veed saaledes ikke om hans Moder er her i Paris eller hvor hun boer, jeg veed ikke om den kjre Otto er her, det Fru Luzia Castenskjold antydede i sit kjrkomne Brev. Det vil ret gjre mig ondt om Otto var her paa samme Tid som jeg og vi ikke mdte hinanden. Hos vor Consul har jeg spurgt, men han vidste intet om ham. Jeg kom hertil netop den uhyggelige Aften her var optier, nu synes, Gud vre lovet, Alt igjen fredeligt og man kan i Ro bevge sig. Imidlertid morer jeg mig ikke ved at vre i Paris, ligesom hele dette Ophold i Udlandet kun lidet har behaget mig. Jeg har flt mig eensom til for tre Uger siden, da Jonas Collin Sn af Etatsraad Collin, som tidligere har reist med mig i Spanien og Italien, kom ned til mig. Vi boede sammen 14 Dage i pension suisse i Nizza og ere fulgtes ad over Cannes, Marseille, Arles og Dijon her til Paris, hvor vi boe sammen og komme fortrffeligt ud af det med hinanden, han er god og opmrksom og dertil et begavet Menneske som det er en fornjelse at tale med. Til den 10de Martz vil han vre i Kjbenhavn, jeg har Lyst til at gjre Reisen med, kun ikke prve Iistransporten over Beltet. Efter Aviserne synes det som om det besvrligt paa denne Tid at gjre Reisen, dog i Lbet af en tre Uger kan Veiret bedre sig og Foraarssolen faae Magt.Jeg veed slet ikke hvor Deres Naade er, i Kjbenhavn eller paa Basns, jeg sender derfor dette Brev til Basns, derfra naaer det vel til Dem og de vil hjerteligt hilse Otto om han er i Hjemmet; De vil hilse Fru Luzia, hendes mand, den lille Berta og hele Familien paa Borreby, De vil bringe mig i venlig Erindring hos Grevinde Moltke paa Espe og hos den Kjre Grevinde Holstein paa Holsteinborg; jeg fik ved Juletid i Nizza et rigtigt velsignet Brev fra hende, som jeg, naturligviis strax besvarede igjen. Frken Brandes har vel nu sin Bog under Pressen; jeg vel ret nske at hun maa have Glde af den, baade Erkjendelse og en lille Indtgt! Siig hende at jeg med stor Deeltagelse lnges efter at hre det bedste herom. Iaften besger jeg den store Opera for at hre Faust og overmorgen at hre Hamlet hvori Christine Nielson udfrer Ophelias Rolle. Af Nyheder har jeg endnu kun hrt Offenbachs Les brigandts som ikke tiltalte mig, hverken Text eller Musik. I morgen er her stort Bal hos Seine-Prfecten, flere af vores Landsmnd, hrer jeg, have faaet tilsendt Billet fra vor legation. Og nu lev hjerteligt vel, Gud glde og velsigne Dem.

Deres taknemmelige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus