Dato: 5. februar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

654. Fra E. Collin.

Til Andersen.

Besynderligt: lige i det ieblik da jeg har stukket Brevene ind i Convoluten, men endnu ikke slikket paa den, kommer Brevet fra Cannes. Altsaa maa jeg dog skrive til Dem.–Jeg kan ikke sige Dem, kjre Andersen, hvor det glder os at see Deres Meddelelse om det gode Samkvem med Jonas. Denne stadige Samvren paa en Reise er en Prvesteen, paa hvilken man kan prve sig selv og Andre; jeg har selv erfaret, hvormeget meer det her end andre Steder er ndvendigt at lempe sig efter hinanden.

Paa Theatret forberedes nu Opfrelsen af De Unges Forbund af H. Ibsen; Udfaldet er vistnok meget tvivlsomt. Vilh. Wiehe skal have erklret, at han ikke kan spille sin Rolle medmindre han faaer Lov til at tale Norsk i den. Skeer dette, hvad vil Publicum da sige, og hvad vil gamle Norge sige?

Bournonville har ikke megen Glde af Cort Adeler; Folk finde, at det kun er ienlyst uden Tanke, og det giver allerede nu ikke Huus. Hans til Fordeel for Ballettens Pensionsfond arrangerede Carneval gav kun ringe Udbytte.

Forlovelse: En Datter af Fabrikant Holmblad med en Sn af vor Landsmand Dr. Gravenhorst i Stockholm.–

Giftermaal. Prof: Mathias Saxtorph med en Datter af den Aagaard, som Jonas kjender fra Rungsted.

Ddsfald. Schweigaard i Christiania og hans Kone, nsten samtidigt.

–Abrahams, Not. publ.–

Dette er Alt hvad jeg veed af Nyheder.

5/2. 70.

Deres

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost