Dato: 3. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Marseille

den 3 Februar 1870.

Kjre fortrffelige Ven!

Inderlig Tak for Deres velsignede, hjertelige Brev; jeg fik det forleden fr jeg forlod Nizza. De indlagte Anmeldelser, klippede ud af Bladene, interesserede mig srdeles; det var, med Undtagelse af "Dagbladets Kritik", det frste jeg lste om min lille Bog. At De sendte mig disse er igjen et fornyet Beviis paa Deres store opmrksomme Deeltagelse for mig, Deres Venskab og Lyst til at vise denne i Gjerning. Jeg vil aldrig stilles saaledes at jeg kan gjre fuldelig Gjengjld. Fra Deres Frue har jeg jvnligt faaet Brev og jeg er glad ved at hre at det stadigt er i god Fremgang med den kjre Annas Velbefindende. I Sndags den 30 Januar fik jeg det seneste Brev fra Algier; den Dag forlod jeg Nizza, men fik forud afsendt en Skrivelse til Deres Frue. Med Jonas Collin, som er hist elskvrdig og god, reiste jeg til Cannes , boede der i Grand Hotel og nd et Par smukke Solskins Dage, kom derpaa iaftes her til Marseille hvor Collin og jeg boe, hvor De har boet, i Grand Hotel de la paix; men Veiret er daarligt, Regnen strmmer ned. Vi tnke paa imorgen at gaae til Arles, see Mindesmrkerne og da saa smaat, over Lyon og Dijon at naae Paris, omtrent den tiende. Jeg lnges efter Hjemmet og Vennerne der og kommer rimeligviis allerede hjem i Martz, senest i April. De er da borte, men Tiden lfter sig mod Foraaret og fr man ret veed det glider man ind i Sommeren og da, vil Gud, samles vi; det hyggelige, velsignede "Rolighed" staaer i fornyet Skikkelse, Haven pranger med sine Blomster, og Opholdet ude ligger som en riig Vinternats Drm. Det er forunderligt at jeg paa hele denne Reise slet ikke har vret i digterisk Stemning til at skrive, ja Sindet har uden rimelig Grund, vret trykket, jeg synes at have kastet Tid og en heel Deel Penge hen, flere end jeg skulde. Dog, maaskee, naar jeg er i vore grnne Skove og i Solskin hos Vennerne, et Udbytte af Reisen springer frem, i en Digtning, saaledes som Tilfldet var med een af mine bedre: "Iisjomfruen", der efter Hjemkomsten fra Rom pludseligt opgik i min Tanke. Gid det skee! - Det bliver vist en kold, mindre behagelig Reise her fra Marseille til Paris, der skal ligge en Deel Snee og Himlen truer med mere, regner det i Marseille vil det tilvisse snee i Lyon og nordefter, maa vi kun ikke snee inde, nogle Uger blive vi i Paris og der haaber jeg i den Tid at erholde alle Breve, "poste restante". - Vil De paa det varmeste hilse Deres Sster og Brdre, hilse alle Brnene; Fru Johanne har det vel nu bedre, eller aldeles godt; beed hende hilse sin Brnekreds fra mig og da jeg troer at Frken Sophie Melchior stter nogen Priis paa at faae et lille Brev fra mig, skriver jeg her et saadant og lgger i denne Skrivelse, De er saa venlig at lade det komme til hende. Billes beder jeg Dem srligt hilse, ligesom ogsaa Deres Svoger Hr Martin Henriques og Familie! Gid vi Alle mdes i Glde og Sundhed. Med den inderligste Hengivenhed

Deres taknemlige Ven

H. C. Andersen [udskrift:] Velbaarne Hr Grosserer M. Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad