Dato: 31. januar 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 31 Januar 70

Kjre ven

Nu gaaer det altsaa hjemad! Vi glde os allerede til at see Dem, bliv nu ikke for lnge i Paris, denne saa forfreriske By, isr for Mnd, som indtage Deres Stilling. Tak for Deres sidste Brev fra Nizza til mig og til Fernanda, som gldede hende meget og gjorde hende ganske stolt. Nu have vi faaet Foraar, i morgen er det allerede 1 Februar og den Maaned er, som de veed snart forbi, formedelst de 28 Dage, ja! saa kommer jo Marts med sine Violer og saa have vi efter Almanakken Foraar. Kommer De i Februar, saa have vi naturligviis foraar bragt til Byen, Foraar i Hjerte og Tanke. Nu skulle jeg til at fortlle Noget om Kort Adler. Frste Aften den blev givet var jeg inviteret til "Kort" min ene Datter til "Adler", dog foretrak jeg at tage begge Delene i Balletten. Den har gjort Lykke men kan dog ikke vedblivende fylde Huset. Det Svageste er Indholdet, Intriguen er i for ls Forbindelse med Hovedpersonen. Der er meget for iet og nogle nye effektfulde Dandse, dog savnes Hartmannns deilige Musik. Heise har ikke frembragt noget / Nyt og skjndt jeg, efter een Gang at hre den, ikke er nogen kompetent Dommer, saa maae jeg dog dele Mening med Folk af Faget, som ikke stte den synderlig hit. Min Kone synes udmrket godt om Balletten. Hun befinde sig i det Hele taget bedre og har hun anskaffet sig en Homopath, til hvem hun har megen Tillid og som forhaabentlig vil vide at kurere hende med - - Intet, hvilket til Syvende og Sidst nok er det bedste Medicament for denne Sygdom. Deres sidste Bog omtales paa en meget smigrende Maade i Holstes "For Romantik og Historie, og beklager jeg ikke at have samlet alt det Gode og Smukke, der er sagt om den. Igaar Aftes vare vi til stort Aftenselskab hos Gades og Erslevs, der var meget rart og blev musiceret, nemlig en Trio udfrt af Erikka Lie, Tofte og Neruda, samt et Solo-Nummer af Frken Lie, der var en heel Deel af Deres Venner og Velyndere, som alle sende Dem mange Hilsener, personligen have Hdt, Magnus og Prices bedet om at hilse og takke for Deres venlige Hilsener. I Lverdags tilbragte vi en behagelig Aften hjemme. Selskabet bestod af Frken Raaslf og hendes Fader, de kom noget senere, 2 Frkener Suhr og Juliette og / Sophie Price. Vi morede os godt og var det rigtigt hjemligt og gemytligt. At Talen ofte kom paa Dem kan De vel nok tnke. Paa Theatret er af Nyheder kun opfrt Don Juan med en ny Kjole og Decorationer, Erhard Hansen gjorde ikke Fyldest og de vrige nok ikke heller. Ligeledes Quindens Vaaben" med Carl Price, der nok har gjort store Fremskridt, men endnu har sin Stemme og sin Personlighed at kjmpe med. Fru Nyrup skal vre god og Frken Schmidt saa la las. Vi hrte forleden Glucks Iphigenia i Aulis, som blev givet for en Deel udmrket, isr tiltalte Simonsen og Frken Rung samt Fru Zinck overordentlig, Jastrau en Deel mindre. Vi morede os godt over denne Forestilling. Fra Cabiro har jeg Hilsener som er kommet hjem og skriver i Dagbladets Feuilleton en Dagbog fra Nilen, som er meget interessant. Han bragte Fru Bille hjem med en fuldstndig nubisk Damedragt, som hun blev glad over til det forestaaende Carneval. Da Bybuddet kom med en store Kasse fandt hun i denne kun en Rad Glasperler!!! Fra Algier variere Efterretningerne, dog lyde de sidste gunstige, med Guds Hjlp vil Anna komme sig. Melchior seer jeg ikke saa ofte som / jeg nskede det. Ifald De i Paris seer nogle af vore danske og franske Venner saa bedes hilset. Jeg vilde vre overmaade glad, naaer De vilde besge M. Gustave Dreyfuss og Frue samt Frken Obermayer, som boer hos dem, det er meget gode Venner af os og svrme for Kunst, deres Adresse vil De let erfare af Veiviseren. Det kunde mulig interesse Dem at gjre denne Families Bekjendtskab, De er, derom er jeg overbeviist velkommen hos dem. Har De faaet nogen Leilighed heri Byen? Og naar har De isinde at vre her? Min Kone og mine Brn sende 1000 Hilsener, lille Marie er trofast og taler ofte om Dem. Frken Holmblad er blevet forlovet med Lieutenenat Gravenhorst fra Stockholm, til stor Glde for Familien. De kjende nok Gravenhorst? Lev vel og skriv snart, men kom heller selv Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 510-13)