Dato: 29. januar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

652. Fra E. Collin.

[29. Jan.1870]

Kjre Andersen. Ogsaa til Dem vil jeg idag d. 29de Jan. begynde paa et Brev, uvis om det endnu kan adresseres til Nizza.–Den unge Mand, der har skrevet det vedlagte grnne Brev, har ogsaa sendt en Digtsamling, skrevet paa grnt Papiir. Dette kan sigte til hans unge Alder, det kan ogsaa vre et Udtryk for en Erkjendelse af hans Poesies Umodenhed og endelig i det vre en Allusion til hans Fag: Gartneriet. Samlingen sender jeg naturligviis ikke; Brevet sender jeg, deels fordi det er velskrevet, deels fordi De mulig vil svare ham et Par forelbige Ord om at De er paa Reiser og frst senere kan sende ham en Bedmmelse.– Jeg talte med Reitzel i Anl. af at De nskede at hre noget om Kritikernes Dom; han havde ikke sendt noget fordi der efter hans Mening ikke var noget at sende; og det maa jeg ganske give ham Ret i. Jeg har imidlertid udklippet noget som jeg sender Dem; alt Andet har vret almindelige Boganmeldelser, spkkede med nogle Phraser om en gammel kjr Bekjendt om det usvkkede Lune o. desl.–Igaar kom saaledes en Anmeldelse i Holsts Tidsskrift, der lyder saaledes:

Medens Digteren flagrer om i fremmede Lande har han dog ikke kunnet nnne at lade Julen, denne Hitid, hvori han saa tidt, til Glde for Store og Smaa, har ladet hre fra sig, gaae hen uden at sende os et Bud. Vi kunne ogsaa denne Gang takke ham for en smuk Gave. Hnse?Grethes Familie er en Historie af samme Slags som Waldemar Daa (fortlles i Udtog) fortalt paa en mrkvrdig levende og anskuelig Maade.–Hvad Tidselen oplevede er et Eventyr i den gamle og gode Genre. (fortlles i Udtog). Hvad man kan hitte paa er endelig en morsom ganske godmodig Skjemt over en ung Mand, der studerede til at blive Digter til Paaske etc. (lidt af Indholdet).–

See dette er det Hele; det er jo meget venskabeligt men kan neppe kaldes en Recension. Men hvad skal man ogsaa i det Hele taget kunne sige hver Gang der kommer et Eventyr fra Dem - Genren er nu engang slaaet fast; En holder meer af et, en Anden af et andet Numer i Rkkeflgen; i Grunden er det den strste Compliment, at der saa lidet tales om, hvilket der er det bedste.

Idag d. 30te'ndash; efter at Deres og Jon Brev er kommet'ndash;er jeg endelig gjort opmrksom paa en Anmeldelse, der findes ikke i Tidsskrift for Ide og Virkelighed, men efter dette Tidsskrifts Skik: paa Omslaget; men dette er dog et temmelig varmt Omslag. Det lyder fuldstndigt saaledes:

Denne nye Samling betegner paa en heldig Maade de 3 Hovedretninger i den Andersenske Digtning: den historisk characteriserende, den phantastisk-burleske og den lunefuld-satiriske. Med ganske faa Trk er i Hnse-Grethes Familie fleer end eet historisk Genrebillede tegnet med saa strkt Srprg, at det vanskeligt vil udviskes af Lserens Phantasi.–Satiren i Hvad man kan hitte paa har midt i al sin Godmodighed en hvas Braad. Hvad Tidselen etc. hrer dog vist til den Retning, hvori Andersen har leveret det Eiendommeligste og Betydeligste. Hvem Anden kunde lade den vildtvoxende Tidsel anstille en Reflexion som denne: jeg bliver vist plantet ind i Haven, maaskee sat i Potte som klemmer'ndash;det er nok det allerhderligste Synes De nu ikke, at dette er nok om saadan en tynd Bog? Min Bog om Anonymer har aldrig staaet omtalt i Fdrelandet; den er rigtignok kjedelig, men den er for tyk til at burde oversees.–Hilsener fra Utallige.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost