Dato: 23. januar 1870
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

651. Fra Henriette Collin.

Sndag Middag 23 Januar [1870]

Nu kom Deres Brev kjere Andersen, og jeg behver vel ikke at sige Dem med hvilken Glde vi erfarede at Jonas lykkelig og vel havde naaet sin Reises Maal og fundet Dem rask og tilfreds.–Edvard vil selv skrive saa jeg vil indskrnke mig til at tale om Husleiligheds Sprgsmaalet og skal i den Anledning gaa til Frken Hallager imorgen'ndash;Deres Bestemmelse er ganske som jeg havde ventet den og upaatvivlelig det Ene Rigtige.–

Hvad angaar det utaknemlige og smaglse Lottori, saa har De endnu intet Vundet, men det kommer naturligvis nok engang, derimod har Bille, ikke Alene vundet 500, men vret uhyre nr ved at vinde de 50,000.–At Paludan Mller sger og selvflgelig faar det Ankerske Legat, maa glde ethvrt tnkende og flende Menneske.–I Familien Gollin er Alt uforandret og Da Andre Venner veed jeg intet at fortlle'ndash;Maleren Lund og Kone Reise rimeligvis til Foraaret ud i den vide Verden paa flere Aar, endnu er det en Slags Hemlighed'ndash;Stakkels Mand og stakkels stakkels Kone !–

Deres

Jette Collin

Tak, og atter Tak ! Her er siden sidst kun kommet eet Brev (ufrankeret fra Horace Scudder i New-York. Det er paa for tykt Papiir til at sende og indeholder intet Andet end hvad jeg kortelig kan fortlle: Gldeligt Nytaar. Jeg har faaet Deres Brev fra Nizza af 9de Decbr og glder mig over Deres Ophold i Syden. Jeg har ikke faaet Deres Brev fra Vienna med Kvitteringen for Vexlen; Qvitteringen bryder jeg mig ikke om, men vel om Brevet. Wonder Stories publiceres til 1. Febr.; derefter flger In Spain and Portugal, then 0. T. and Only a Fiddler; derefter haaber jeg: the story of my life; Slutningsbindene vil blive Stories and Tales, a Poets Bazar, in the Hartz etc. Story of my life haabes at vre frdig tidligt i Foraaret; det er vanskeligt at finde en god Overstter.–Der vil snart blive sendt Dem til Kjbenhavn de tre frdige Bind : Improvisatoren, de to Baronesser og Wonder-Stories. Hilsener fra Ms. Hurd & Houghton. New York. 1. Jan. 1870.

Ang. Deres sidste Eventyr har jeg ikke seet noget andet end719 Anmeldelser'ndash;skjndt nok noget kunde forsvinde i Jule-Oversvmmelsen; det eneste var Dagbladets, hvoraf jeg meddeelte hvad der var vrd at nvne (saa jeg kom vist tidligere end Frue Melchior).–Jeg skal foresprge hos H. Hertz om han har faaet Deres Brev.–

De aftaler vel med Deres Vrt, at hvis der skulde komme Breve til Dem eller Jonas efter Deres Afreise, disse da blive sendte til Dem.–

Jeg vil nok give Jonas 100 francs til Smaaudgifter; vil De levere ham dem med Tilfiende, at han ikke maa kjbe Presenter. Det er let at faae det afgjort, naar De nste Gang hver paa Creditivet; hver De f Ex 400 francs, saa stter jeg 300 paa Deres og 100 paa min Regning. Igaar (d. 22de) betalte jeg Privatbanken for seneste Trkning.

Nu vil jeg gaae ud i Rosenvnget og fortlle Godt fra Dem og Jonas.–

23/1

70.

Deres trofaste Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost