Dato: 14. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk, fransk.

Nizza den 14 Januar 1870.

Kjre Ven!

Det var deiligt engang igjen at hre fra Dem, kun ikke fra "Varetgtsarrest", dog fra den, vil jeg troe, De allerede var ude, da jeg 6te Januar modtog Deres Skrivelse. De bevger Dem igjen fri og ungdomsglad; de otte "Stue-Dage", var en Slags Qvarantaine efter Besget hos gypterne, det var "Hvile-Dage" hvori De samlede og tnkte over de kongelige Fester i Africas Sol og glimrende Stjernelys, De fik skrevet Breve, ogsaa jeg fik eet, det kan jeg vist for en Deel bringe "Qvarantainen" min Tak for. Tak for hvad De mlder om "Dryaden" i fransk Kldning, bring Gregoire min Hilsen. Jeg fik i forgaars tilsendt fra London en med Kjrlighed og Smag besrget og vel udstyret engelsk Udgave, paa Sampson Low and Marstons Forlag, udkommet til denne Juul; Navnet "Dryaden" er forandret til "The wood-Nymph" og man skriver den er blevet srdeles gunstigt optaget, ja Mange ansee den for een af mine bedst skrevne Bger. Den har smukke farvede Billeder, De kan vist faae den at see i Kjbenhavn og da nvne den. Jeg har i den sidste Tid skrantet, Veiret er saa afvexlende; vi have prvet to til fire Graders Kulde, stormende Veir, nu have vi brndende Solskin men trder man ind i Skyggen er det en saa strk Kjling at man fler sig ganske febril, imidlertid bliver jeg her endnu en fjorten Dage, der ligger megen Snee mellem Nizza og Paris; derhen vil jeg da saa smaat bevge mig.

Jeg boer ivrigt godt her i Pension suisse, har eet af de bedste Vrelser ud til Havet, her ere venlige Folk af alle Nationer, vi havde vort Juletr Juleaften, et rigtigt nordisk Grantr, smykket med Lys og Flag, Hver af os kunde see sit Hjemlands. Kapelmesteren fra Nizzas Casino forundte os et Par Musiknummere af Beethoven og Gounod. Under Festligheden traadte een af Gjsterne frem og sagde: "Her er en Mand imellem os, som vi Alle, til hvilken Nation vi end hrer, kunne bringe vor Tak for de glade Timer han har forundt os ved sine Skrifter". Og nu overrakte en lille Pige mig en Laurbrkrands omvundet med Baand af de danske Farver! Journal des Etrangers som udkommer her i Nizza har i Form af et Brev til Redacteuren smukt og venligt anmldt mit Ophold her, jeg skriver det af for Deres egen Fornielse.

"Monsieur le Redacteur!

En parcourant l'autre jour votre liste, j'ai trouv, parmi les nombreux trangers descendus a l'htel de la pension suisse, le nom de M. Andersen, conseiller d'Etat, Danois. Voil un haut fonctionnaire danois, me suis-je dit, qui vient se reposer de ses travaux de bureau dans notre beau climat de Nice. Mais qui sait? Les Danois aiment passer de ces sortes de titres leurs celbrits litteraires et artistiques. Au lieu d'un fonctionnaire, ne serait-ce pas le pote? - Allons aux informations! En me dirigeant vers les Ponchettes en pensant aux contes delicieux du pote du Nord, les plus doux souvenirs de jeunesse se reveillait dans mon coeur. Je me fis annoncer, et c'etait lui, le pauvre enfant de la Fionie, le bon, le grand Andersen, dont les contes et romans sont traduits dans toutes les langues civilises, dont le nom est vnr et bni par tous les enfants, par tous les amateurs du bon et du beau. Vous donnez ordinairement aux rois par la grce de Dieu, une place part dans votre liste; voila un pote par la grace de Dieu, et dont [la] royaut est sanctionne par le suffrage universelle moins suspect. N'aurez-vous pas aussi une place dans votre feuille pour annoncer a nos concitoyens et a nos htes d'hiver que nous avons le bonheur de posseder parmi nous: Hans Christian Andersen."

De seer saaledes ogsaa her hvor venlig og god man overalt kommer mig imde. Tidt maa jeg tnke, hvorfor forunder Vorherre just mig saa megen Lykke, leder og frer mig saaledes? Saamange have det tungt og bittert, maa friste svre Prvelser og jeg skal have det saa godt. Gud give mig Styrke om endnu tunge Dage skulle gaae op for mig. Det er let at synes god, naar Alt gaaer Een godt. Jeg har imidlertid paa hele denne Reise, det er nu i femte Maaned, aldeles ikke flt mig i Stemning til nogen Slags Digtning, men jeg kjender det fra tidligere Tid, naar jeg da kom til Hjemmet, skjd just et rigere Flor frem. Jeg har saaledes Intet at sende Dem til "Dagens Nyheder", men i Vaaren groer det vel ogsaa i min Digter-Have og da veed De jeg hrer ikke til de glemsomme. Dette Brev er, som De seer, ikke skrevet til at meddeles, og er der dog Eet eller Andet der blinker som en Nyhed, da lad den gaae op i Dem og ud fra Dem, ikke klippes ud af "Brev fra Andersen". Jeg kjender Deres Velvillie for mig. Forleden fik jeg Brev fra vor Landsmand Jules Jurgensen i Geneve, han fortalte mig at Madam Ernst, Enken efter den bermte Violinspiller, har i Lyon, Neuchatel og Geneve ved sine Foredrag der af franske classiske og romantiske Forfattere, ogsaa lst i Oversttelse to af mine Eventyr: Scarab og Papillon. "Begge Recitationerne gjorde stormende Lykke". - Jeg har endnu, med Undtagelse af "Dagbladet" ikke seet en eneste Anmldelse hjemme fra af mine sidste tre Historier, Ingen tnker paa mig dermed, dog skrive de Alle at den lille Bog er meget rosende anmldt. Nu, Glde og Lykke i det nye Aar! hils srligt Edgar Collin og andre gode Venner.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Bilag 14 Januar 1870

Naturforskeren Dr Mrck er her i Nizza, og fra ham faaer jeg "Dagbladet", i et Nummer af dette lser jeg at i det Hefteskrift "med Biographier og udvalgte Stykker af nordiske Forfattere" P. Hansen leverer, er nyeligt udkommet to Hefter med Hertz, Fredrika Bremer, H. C. Andersen etc. Kan De ikke ved Forlggeren eller ved Hr: P. Hansen skaffe mig de Par Blade hvori jeg omtales og Prver ere givne af mine Skrifter, og send mig samme i Krydsbaand, jeg tr ikke sige til "Nizza, pension suisse", thi jeg bliver her neppe lnger end til den 25de i denne Maaned, men send dem da hellere til Paris poste restante, der er jeg vil Gud, frst i Februar; thi jeg lnges mod Danmark og Vennerne hjemme. Hils den fortrffelige P. Hansen,

fra Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Nizza den 14 Januar 1870.

Kjre Ven!

Det var deiligt engang igjen at hre fra Dem, kun ikke fra "Varetgtsarrest", dog fra den, vil jeg troe, De allerede var ude, da jeg 6te Januar modtog Deres Skrivelse. De bevger Dem igjen fri og ungdomsglad; de otte "Stue-Dage", var en Slags Qvarantaine efter Besget hos gypterne, det var "Hvile-Dage" hvori De samlede og tnkte over de kongelige Fester i Africas Sol og glimrende Stjernelys, De fik skrevet Breve, ogsaa jeg fik eet, det kan jeg vist for en Deel bringe "Qvarantainen" min Tak for. Tak for hvad De mlder om "Dryaden" i fransk Kldning, bring Gregoire min [Tak rettet til:] Hilsen. Jeg fik i forgaars tilsendt fra London en med Kjrlighed og Smag besrget og vel udstyret engelsk Udgave, paa Sampson Low and Marstons Forlag, udkommet til denne Juul; Navnet "Dryaden" er forandret til "The wood-Nymph" og man skriver den er blevet srdeles gunstigt optaget, ja Mange ansee den for een af mine bedst skrevne Bger. Den har smukke farvede Billeder, De kan vist faae den at see i Kjbenhavn og da nvne den. Jeg har i den sidste Tid skrantet, Veiret er saa afvexlende; vi have prvet to til fire Graders Kulde, stormende Veir, nu have vi brndende Solskin / men trder man ind i Skyggen er det en saa strk Kjling at man fler sig ganske febril, imidlertid bliver jeg her endnu en fjorten Dage, der ligger megen Snee mellem Nizza og Paris; derhen vil jeg da saa smaat bevge mig. Jeg boer ivrigt godt her i Pension suisse, har eet af de bedste Vrelser ud til Havet, her ere venlige Folk af alle Nationer, vi havde vort Juletr Juleaften, et rigtigt nordisk Grantr, smykket med Lys og Flag, Hver af os kunde see sit Hjemlands. Kapelmesteren fra Nizzas Casino forundte os et Par Musiknummere af Beethoven og Gounod. Under Festligheden traadte een af Gjsterne frem og sagde: "Her er en Mand imellem os, som vi Alle, til hvilken Nation vi end hrer, kunne bringe vor Tak for de glade Timer han har forundt os ved sine Skrifter". Og nu overrakte en lille Pige mig en Laurbrkrands omvundet med Baand af de danske Farver! Journal des Etrangers som udkommer her i Nizza har i Form af et Brev til Redacteuren smukt og venligt anmldt mit Ophold her, jeg skriver det af for Deres egen Fornielse.

"Monsieur le Redacteur!

En parcourant l'autre jour votre liste, j'ai trouv, parmi les nombreux trangers descendus a l'htel de la pension suisse, le nom de M. Andersen, conseiller d'Etat, Danois. / Voil un haut fonctionnaire danois, me suis-je dit, qui vient se reposer de ses travaux de bureau dans notre beau climat de Nice. Mais qui sait? Les Danois aiment passer de ces sortes de titres leurs celbrits litteraires et artistiques. Au lieu d'un fonctionnaire, ne serait-ce pas le pote? - Allons aux informations! En me dirigeant vers les Ponchettes en pensant aux contes delicieux du pote du Nord, les plus doux souvenirs de jeunesse se reveillait dans mon coeur. Je me fis annoncer, et c'etait lui, le pauvre enfant de la Fionie, le bon, le grand Andersen, dont les contes et romans sont traduits dans toutes les langues civilises, dont le nom est vnr et bni par tous les enfants, par tous les amateurs du bon et du beau. Vous donnez ordinairement aux rois par la grce de Dieu, une place part dans votre liste; voila un pote par la grace de Dieu, et dont [la] royaut est sanctionne par le suffrage universelle moins suspect. N'aurez-vous pas aussi une place dans votre feuille pour annoncer a nos concitoyens et a nos htes d'hiver que nous avons le bonheur de posseder parmi nous: Hans Christian Andersen."

De seer saaledes ogsaa her hvor venlig og god man overalt kommer mig imde. Tidt maa jeg tnke, hvorfor forunder Vorherre just mig saa megen Lykke, leder og frer mig saaledes? Saamange have det tungt og bittert, maa friste svre Prvelser og jeg skal have det saa godt. Gud give mig Styrke om endnu tunge Dage skulle gaae op for mig. Det er let at synes god, naar Alt gaaer Een godt. / Jeg har imidlertid paa hele denne Reise, det er nu i femte Maaned, aldeles ikke flt mig i Stemning til nogen Slags Digtning, men jeg kjender det fra tidligere Tid, naar jeg da kom til Hjemmet, skjd just et rigere Flor frem. Jeg har saaledes Intet at sende Dem til "Dagens Nyheder", men i Vaaren groer det vel ogsaa i min Digter-Have og da veed De jeg hrer ikke til de glemsomme. Dette Brev er, som De seer, ikke skrevet til at meddeles, og er der dog Eet eller Andet der blinker som en Nyhed, da lad den gaae op i Dem og ud fra Dem, ikke klippes ud af "Brev fra Andersen". Jeg kjender Deres Velvillie for mig. Forleden fik jeg Brev fra vor Landsmand Jules Jurgensen i Geneve, han fortalte mig at Madam Ernst, Enken efter den bermte Violinspiller, har i Lyon, Neuchatel og Geneve ved sine Foredrag der af franske classiske og romantiske Forfattere, ogsaa lst i Oversttelse to af mine Eventyr: Scarab og Papillon. "Begge Recitationerne gjorde stormende Lykke". - Jeg har endnu, med Undtagelse af "Dagbladet" ikke seet en eneste Anmldelse hjemme fra af mine sidste tre Historier, Ingen tnker paa mig dermed, dog skrive de Alle at den lille Bog er meget rosende anmldt. Nu, Glde og Lykke i det nye Aar! hils srligt Edgar Collin og andre gode Venner.

Hjerteligst H. C. Andersen./

Bilag 14 Januar 1870

Naturforskeren Dr Mrck er her i Nizza, og fra ham faaer jeg "Dagbladet", i et Nummer af dette lser jeg at i det Hefteskrift "med Biographier og udvalgte Stykker af nordiske Forfattere" P. Hansen leverer, er nyeligt udkommet to Hefter med Hertz, Fredrika Bremer, H. C. Andersen &. Kan De ikke ved Forlggeren eller ved Hr: P. Hansen skaffe mig de Par Blade hvori jeg omtales og Prver ere givne af mine Skrifter, / og send mig samme i Krydsbaand, jeg tr ikke sige til "Nizza, pension suisse", thi jeg bliver her neppe lnger end til den 25de i denne Maaned, men send dem da hellere til Paris poste restante, der er jeg vil Gud, frst i Februar; thi jeg lnges mod Danmark og Vennerne hjemme. Hils den fortrffelige P. Hansen,

fra Deres hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 127-32)