Dato: 6. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Nizza den 6 Januar 1870

Kjre Fru Melchior!

Vil De begynde med at lse Brevet til Frken Louise, og derefter denne lille Skrivelse, der bringer Dem mit hele Hjertes Tak og Hilsen i det nye Aar. Iaftes havde jeg en stille Forvisning om at fornemme "Hjerte-Klang" ovre fra Africa, men der hrtes Intet, heller ikke i denne Morgen, da Postbudet bankede paa, kom Klang derovre fra, men jeg veed den vil komme og sender saa mit Brev afsted. Jeg sad imidlertid ikke ganske brevls iaftes, jeg fik et meget hjerteligt Brev fra Etatsraad Collin og dernst ogsaa, eet fra Robert Watt, som er vendt hjem fra gyptens rige Deilighed og fra det livlige Paris for at sidde otte Dage i Varetgts Arrest fordi han udfordrede den Referrent der angreb ham rerrigt, han sender mig udklippet af "Dagens Nyheder" en Skildring fra Arrestlivet, det er livligt skrevet og jeg troer vil interessere Dem, jeg lgger det derfor herind i Brevet, det er som De seer Begyndelsen men jeg eier kun den. - Igaar havde vi deiligt solvarmt, i Dag er Himlen overtrukket, jeg fryser og har i Kaminen, der ligger megen Snee i Strkningen mellem Kjbenhavn og Nizza, dog naae Brevene herned i sex Dage, tidligere var det fem. Jeg lnges efter at hre hvorledes det gaar Dem med Veiret, nyligt lste jeg i Avisen at der i Algier var to Graders Kulde. Lad mig endeligt hre om Annas Befindende. Nu glider Tiden frem mod den glade Dag for Dem at De seer Deres kjre Mand; jeg faaer Dem og Deres ikke at see fr ind i Sommeren, om Gud vil jeg lever! skal jeg de vil jeg helst de i Danmark og der gjemmes, eller glemmes, som de Flestes Lod jo er. Gud give Dem mange lyse Solskins Dage, ude i Verden og inde i Hjertet.

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad