Dato: 30. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Nizza den 30 December 1869

Kjre fortrffelige Fru Henriques!

Tak for Brevet De forundte mig, tak for det gamle Aar; Gud veed hvad det nye bringer? Det er, i det mindste her syd paa en ganske utrolig strng Vinter; vi have de sidste Dage to Graders Kulde, lis paa Vandet, og hiin Side Bjergene ligger Sneen alenhi. l Dag lser jeg i Avisen at i Lyon fryser det elleve Grader og ovre i Algier har de to Graders Kulde ligesom vi her i Nizza, det gjr mig ondt for den kjre Anna Melchior, hun skulde just have afrikansk Solskin; da jeg for otte bage siden havde Brev fra hendes Moder hrte jeg at de maatte lgge i Kaminen, at Regnen skyllede ned og det stormede voldsomt. Jeg fler mig srdeles nerveus og fryser; Dr Mrck, Naturforskeren, Sn af Gartner Mrck, er her i Nizza og er saa venlig at sende mig Dagbladet og Aarhuus A vis, derved faaer jeg ligesom en Luftning hjemme fra og veed lidt Besked om hvad der rrer sig. Hils Deres Brn, bring Carl Bloch, Professor Hedt, Magnus og ikke at glemme de elskvrdige Frkner Price, min hjerteligste Hilsen i det nye Aar. Gud ve ed hvor lnge jeg ndes til at blive her i Nizza, Sneen ligger saa hi mellem Byerne, ndigt vilde jeg snee inde paa Veien til Paris. Breve til mig, gaae indtil videre her til: "Nice, pension suisse". De fik vel det lille Billede af Pensionen, som jeg sendte Dem og seer hvor smukt den ligger lige tt ved det uendelige Hav. Aftnerne ere altid smukke, Himlen bliver orangefarvet, Skyerne skinne som Ild og Havet er ganske viinrdt. Lev vel! Deres taknemlige rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 256-57)