Dato: 29. december 1869
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Brev fra Jonna Stampe til H. C. Andersen Christinelund d. 29de December 1869.

Det gamle Aar maae ikke gaae tilende frend jeg har takket Dem, kjre Ven! for Deres elskvrdige og liviige Brev fra Glorup. Jeg naaede ikke at besvare det i rette Tid og har idethele taget havt kjedelig travit i dette Efteraar. Derimod kjrte jeg over til gamle Frken Charlotte Raben og lste det for hende til hendes store Fornielse: hun hrer saa gjerne Noget om Dem, som hun altid har bevaret Godhed og Interesse for siden Glorup-Dagene, hendes Livs Soltid; glem heller ikke hende, kjre Andersen! naar De kommer til Kjbenhavn; i hendes Alder stter man Priis paa enhver Opmrksomhed, og Tiden til at vise de Gamle sit venlige Hjertelav kan ogsaa snart vre udlben. - Nu begynder Moder Gudskeelov! at vre lidt raskere end hun i flere Maaneder har vret; jeg har vret endeel beklemt over hendes - ikke syge? men svagelige Tilstand; man veed aldrig, med Nogen af sine Kjre, bvor lang deres Livstraad er, men mindes om dens Korthed, naar Svagelighed begynder at indfinde sig. Jeg har besgt hende et Par Gange i de sidste Maaneder, fordi vi have bestemt os til at tilbringe 21/2 Maaned i Kjbenhavn, nemlig den sidste Halvdel af Januar, Februar og Marts, hvis det staaer paa samme Fod som nu. Hos Moder saae jeg Deres sidste tre Eventyr komme mens jeg var der, og haabede - efter Slutnings?Yttringen i Deres sidste B rev, at fin de dem her ved min Hjemkomst og kjbte dem derfor ikke. De ere imidlertid ikke komne, og da jeg stter saa fortrinsviis Priis paa at faae dem fra Dem selv med disse smaa venlige Ord, som altid pleie at ledsage dem, saa venter jeg til De selv engang sender mig dem, og betnker mig ikke paa at minde Dem om Deres Tilsagn, da de ere mig dobbelt kjre fra Deres egen Haand.

Hvor og med hvem har De tilbragt Julen? Jeg tnker Dem bestandigt ved hiin deilige Kyst, som vi ifjor kjrte langs med, ganske betagne af dens store Skjnhed. Orangerne duftede, Roserne blomstrede, Olivenskovene vare grnne, og frem imellem det alt bugtede sig Havet med sin blaa Farve og sin rullende Lyd. Der vandrer nu De, og Naturen fortller Dem endnu skjnnere Ting end den fortalte mig, skjndt Intet mere har lignet et Eventyr, eller et Besg i et fortryllet Land end vor Ankomst ved Maaneskin til det 1l6tel (jeg troer det hedder Casino) som ligger ligeoverfor Monaco, hvor Musik og Strmme af Lys lokkede os ind, mens Maanen, Havet og ukjendte Trer og Planter holdt fast paa os udenfor. Vi havde, mens vi reiste, Glde deraf; vi have det nsten dobbelt nu i Mindet. Jeg vilde gjerne vide lidt om Dem og Deres nrmeste Planer, men jeg har ikke Lov til at bede Dem skrive til mig, da jeg deels har vret saa seen til at svare, og isr er saa daarlig til at skrive underholdende Breve. Ellers kunde det vre morsomt at hre fra Dem om de Steder, hvor vi selv vare ifjor; nu har jeg Sands for Reisebeskrivelser, naar de angaae kjendte Steder. Dttrene og jeg lse nu "Improvisatoren", som jeg ikke har lst siden jeg var Barn, og de sletikke, det bliver saa anskueligt naar man kjender de Steder De nvner. - Thieles Bog om Bakkehuset var mat; jeg kan godt lide at man vil vre sand og klare et Blndvrk, hvis et saadant har omgivet Bakkehuset; men Enten-Eller, enten klart og sandt vise dets Fortrin og dets Mangler, saa vi ikke glemme at skjnne paa, skjndt vi ikke overvurdere; eller ogsaa et fyidigt Indtryk af et i sin Tid betydningsfuldt Eljem; men dette er hverken Kjd eller Fisk. Stuart Mills Bog om "Kvindens Underkuelse" fylder Sindene og bliver vist Fremtidens Sag; den er klart og godt skrevet, og henvender sig til alle himodige Mnd, fra dem og ikke fra Kvinderne, maa Forandringen udgaae. Der er udkommet et Bind af Kierkegaards "efterladte Papirer", jeg hrer ikke tale derom, han hrer maaskee ikke mere Nutiden til;

gjr han altid strkt Indtryk paa. Nu levvel, kjre Andersen! tak for det gamle Aar og et godt kommende Aar i alle Henseender!

Deres hengivne Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus