Dato: 23. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Nizza Lille Juleaften den 23 December 1869.

Kjre Ven!

Du har mig vel lidt i Tanke, men tnker dog vist nok ikke, hvor meget jeg lnges efter Dig og nsker at Du var hos mig. Vi have vret sammen i Nizza paa vor Fart til Italien 2, men vi vare her - saa kort Tid, boede hos samme skikkelige Schweizere hos hvem jeg nu boer, men da havde de et lille Hotel i Rue Massena, nu have de arbeidet sig op og have et af de smukkest beliggende Huse tt ved Havet op til den store Klippe som skiller det ny Nizza fra Havnen. Jeg boer godt, protegeret af Vert og Vertinde, der vide at jeg er en meget lst Forfatter og som alle Pensionisterne 3 kjende og vise Opmrksomhed. Du kan troe at jeg skjnner paa hvad Vorherre har forundt mig. Paa vor Reise til Rom 4 og senere til Tanger 5, kom Rivninger, Du var ubndig ung og jeg - nerveus, eller giv det Navn efter din nuvrende Opfattelse; Du skrev for et Aarstid siden til mig at alle vore Rivninger paa Reisen stode nu for Dig som Lys-Afvexlinger, Du brugte et andet Ord, jeg nu ikke erindrer, men det var nok Meningen 6; ogsaa jeg kan nu gaae ind derpaa, og vist er det jeg lnges efter Dig. Vi forstaae tilvisse nu bedre hinanden, Du har begyndt at prve hvad Verden giver, og hvorledes Menneskene ere. Nu kunde vi bedre have nydt Reiselivet. - Gid at Du i denne Juletid sad hos mig, det er et egoistisk nske, Du sidder nok hellere hjemme i Dronningens Tvergade eller hos Apothekeren paa stergade 7. (Hils ham og Frue!). Jeg havde forleden Besg af din Ven Hr Mrck 8, jeg var ikke hjemme og Ingen kjendte hans opgivne Bopl: Hotel Danmark, men han var saa venlig at komme igjen igaar og bragte mig "Dagbladet og Aarhuus Avis" [;] jeg laante ham igjen mine tre Eventyr og Historier 9, som Reitzel har sendt mig i Krydsbaand. Hr Mrck er jo slet ikke, som man skriver: en underlig Fyr, han var ved Besget, saa naturlig, saa aaben, saa deeltagende og veltalende, kun fandt han nok at jeg boede for godt og for dyrt, han tilbd, elskvrdigt, at skaffe mig et meget billigt, men tarveligt Logi, men jeg er jo ikke reist ud for at leve mere knebent end i Kjbenhavn; jeg maa have god Mad og Drikke, som jeg er vandt til og fremfor Alt, en deilig Udsigt og det har jeg her paa frste Sal i pension suisse, Havet ruller under mine Vinduer; igaar da det stormede spritede Brndingen vist over hundred Alen i Veiret som var det en Rg fra et Baal og hvert Std af Blgerne ld som svre Kanonskud 10. Her i Hotellet kommer man fra femte Etage ud paa Klippeterrassen, gaaer i Aleer af Citron og Orangetrer og finder et gammelt Taarn hvori Nizza engang gjemte sine Skatte og hvor senere Meyrbeer har boet og componeret en Deel af sin Opera: Africanerinden 11! her er det deiligste Panorama! Jeg er meget lngselsfuld efter at lse Bergses nyeste Bog 12, men jeg maa vente der med til jeg kommer hjem. Han er tilvisse en hit begavet Natur, han bygger med paa vort Dannevirke, og det er Kunst og Videnskab. Det gldede mig at see ham ved min, for mig uforglemmelige, sjette September-Fest 13, hils ham ret hjerteligt. Det er dog srgeligt at hans Syn er saa daarligt, at han skal lide 14; Vorherre vre ham legemlig god som han har vret det sjleligt. For et ieblik siden fik jeg fra en Dame 15 sendt en Rose, saa stor som var det en Pion 16, det var en Julehilsen, den stod i [et] stort kostbar Glas, som jeg desvrre ikke kan fre hjem med[,] det vil tage for megen Plads op og let gaae itu. I Dag mdte jeg paa Promenaden Componisten Offenbach 17 med den pariser Actrice Mdms: Schneider 18, lidt efter mdte jeg vor Konges Broder 19, han er her med sin Gemalinde Frederik den 6te Datter, de boe ogsaa her ved Havet ligesom jeg, men den modsatte Deel af Bugten. Nu tak for det gamle Aar og et glad Mde i det nye. Hils Viggo og Einard, ligesom din Onkel Theodor. I dette ieblik kom din opmrksomme Hr Mrk og bragte Aviser; han hilser Dig og beder Du vil hilse hans Moder 20. Mrk fortller mig at i een af Nizza Aviser stod igaar en venlig Meddelelse om mit Ophold her.

Din H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Nizza Lille Juleaften den 23 December 1869.

Kjre Ven!

Du har mig vel lidt i Tanke, men tnker dog vist nok ikke, hvor meget jeg lnges efter Dig og nsker at Du var hos mig. Vi have vret sammen i Nizza paa vor Fart til Italien, men vi vare her - saa kort Tid, boede hos samme skikkelige Schweizer hos hvem jeg nu boer, men da havde de et lille Hotel i Rue Massena, nu have de arbeidet sig op og have et af de smukkest beliggende Huse tt ved Havet op til den store Klippe som skiller det ny Nizza fra Havnen. Jeg boer godt, protegeret af Vert og Vertinde, der vide at jeg er en meget lst Forfatter og som alle Pensionisterne kjende og vise Opmrksomhed. Du kan troe at jeg skjnner paa hvad Vorherre har forundt mig. Paa vor Reise til Rom og senere til Tanger, kom Rivninger, Du var ubndig / ung og jeg - nerveus, eller giv det Navn efter din nuvrende Opfattelse; Du skrev for et Aarstid siden til mig at alle vore Rivninger paa Reisen stode nu for Dig som Lys-Afvexlinger, Du brugte et andet Ord, jeg nu ikke erindrer, men det var nok Meningen; ogsaa jeg kan nu gaae ind derpaa, og vist er det jeg lnges efter Dig. Vi forstaae tilvisse nu bedre hinanden, Du har begyndt at prve hvad Verden giver, og hvorledes Menneskene ere. Nu kunde vi bedre have nydt Reiselivet. - Gid at Du i denne Juletid sad hos mig, det er et egoistisk nske, Du sidder nok hellere hjemme i Dronningens Tvergade eller hos Apothekeren paa stergade. (Hils ham og Frue!). Jeg havde forleden Besg af din Ven Hr Mrck, jeg var ikke hjemme og Ingen kjendte hans opgivne Bopl: Hotel Danmark, men han var saa venlig at komme igjen igaar og bragte mig "Dagbladet og Aarhuus Avis" jeg laante ham igjen mine tre Eventyr og Historier, som Reitzel har sendt mig i Krydsbaand. Hr Mrck er jo slet ikke, som man skriver: en underlig Fyr, han var ved Besget, saa naturlig, saa aaben, saa deeltagende og veltalende, kun fandt han nok at jeg boede for godt og for dyrt, han tilbd, elskvrdigt, at skaffe mig et meget billigt, men tarveligt Logi, men jeg er jo ikke reist ud for at leve mere knebent end i Kjbenhavn; jeg maa have god Mad og Drikke, som jeg er vandt til og fremfor Alt, en deilig Udsigt og det har jeg her paa frste Sal i pension suisse, Havet ruller under mine Vinduer; igaar da det stormede spritede Brndingen vist over hundred Alen i Veiret som var det en Rg fra et Baal og hvert Std af Blgerne ld som svre Kanonskud. Her i Hotellet kommer man fra femte Etage ud paa Klippeterrassen, gaaer i Aleer af Citron og Orangetrer og finder et gammelt Taarn hvori Nizza engang gjemte sine Skatte og hvor senere Meyrbeer har boet og componeret en Deel af sin Opera: Africanerinden! her er det deiligste Panorama! / Jeg er meget lngselsfuld efter at lse Bergses nyeste Bog, men jeg maa vente der med til jeg kommer hjem. Han er tilvisse en hit begavet Natur, han bygger med paa vort Dannevirke, og det er Kunst og Videnskab. Det gldede mig at see ham ved min, for mig uforglemmelige, sjette September-Fest, hils ham ret hjerteligt. Det er dog srgeligt at hans Syn er saa daarligt, at han skal lide; Vorherre vre ham legemlig god som han har vret det sjleligt.

For et ieblik siden fik jeg fra en Dame sendt en Rose, saa stor som var det en Pion, det var en Julehilsen, den stod i stort kostbar Glas, som jeg desvrre ikke kan fre hjem med[,] det vil tage for megen Plads op og let gaae itu. I Dag mdte jeg paa Promenaden Componisten Offenbach med den pariser Actrice Mdms: Schneider, lidt efter mdte jeg vor Konges Broder, han er her med sin Gemalinde Frederik den 6te Datter, de boe ogsaa her ved Havet ligesom jeg, men den modsatte Deel af Bugten. Nu tak for det gamle Aar og et glad Mde i det nye. Hils Viggo og Einard, ligesom din Onkel Theodor. I dette ieblik kom din opmrksomme Hr Mrk og bragte Aviser; han hilser Dig og beder Du vil hilse hans Moder.

[langs kanten:] Mrk fortller mig at i een af Nizza Aviser stod igaar en venlig Meddelelse om mit Ophold her.

Din H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 115-18)