Dato: 21. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Nizza den 21 December 1869,

Kjre Ven!

For to Dage siden modtog jeg Deres venlige Brev og igaar morges indtraf den lille smukt trykte Bog, som jeg blev glad ved at see og lseligt gjennemlse; een Trykfeil fandt jeg, Side 35 "Kjrligen" for "Kjrlingen" - Det maa rettes om et nyt Oplag kommer. Det var venligt af Dem at De saa tidligt sendte mig Bogen og jeg nsker nu alene at den maa blive meget kjbt, lst og vel omtalt. Seer De en Anmeldelse, der srligt kan glde mig, da send den her til Nizza, pension suisse. Jeg boer her meget smukt paa frste Sal og har en deilig Udsigt hen over hele Promenaden, hvor Palmerne groe og ud over Havet, der om det end synes blikstille dog vlter med Brnding mod Kysten. I Hotellet er vi henved 100 Mennesker, af alle Nationer og jeg troer nsten der ikke er Een, som jo har lst Eet eller Andet af hvad jeg har skrevet. Russere og Amerikanere ere isr meget opmrksomme, mod mig dog det ere de Alle og jeg er ret Vorherre taknemlig for al den Lykke han forunder mig. Imidlertid fler jeg mig denne Gang slet ikke reise glad og heller ikke legemlig vel. Jeg seer venlige Ansigter rundt om mig, men fler mig dog alene. Juleaften skal feires her i Hotellet; hver maa give en lille Ting til Lotteri, man har srligt bedet mig at give nogle Exemplarer af min Haandskrift. Efter Nytaar tager jeg rimeligviis til Mentone og da begynder saa smaat Hjemreisen over Paris, om ikke strng Vinter med Kulde og Iis holder mig her tilbage. Nu have vi deiligt Sommerveir; jeg har lagt Overtiet; sidder og skriver ved aabent Vindue. Roser og Violer trives; en stor Bouquet med 100 Roser koster omtrent een Mark Dansk, saa mange er her. - Fra Hotellet hvor jeg boer gaaer fra den verste Etage en heel Terrasse med Roser og Oranger op ad den mgtige Klippe hvor verst oppe Nizzas skjnneste Promenade er anlagt. I vor Have staaer et gammelt Taarn indrettet til Beboelse, for ieblikket boe her tre unge Tydskere, der hvor de nu huse har Meyerbeer boet og Komponeret en Deel af sin Opera: "Africanerinden". Her oppe fra kan man i klart Veir ine Corsica.

Kun een eneste Gang har jeg vret i Theatret her i Nizza, jeg saae le petit Faust, en Parodi paa Gounods Opera Faust, Musikken var ganske morsom, travesterede Gounod, men i Klang af Offenbach, Texten var det urimeligste Ti; her er Faust gammel Skolemester som rgres og drilles af Piger og Drenge, nu kommer Valentin som skal i Krig, han stter sin lille Sster Margrethe i Pension hos Faust, hun er den uartigste Unge af alle Ungerne, men just i hende forelsker sig den gamle Faust og giver sig Fanden ivold for at blive ung og det bliver han og de dandse i Mabille osv, osv, De har vel nok deraf; det vilde ikke taales hjemme paa Folketheatret eller i Casino, men kunde, lidt bearbeidet, vre en ret morsom privat Forestilling. Aldrig seer jeg danske Blade, jeg lnges tidt efter disse; her er en Lse=Stue, hvor man finder de fleste franske, nogle engelske og et Par tydske Aviser. Der saae jeg forleden i illustrerede Tidende fra Leipzig et Par nye Billeder til mine ldre Eventyr. Nste Aar agter De jo at udgive et Bind med alle Frhlichs Billeder; har De taget nogen Bestemmelse om deres Format. Sig mig ogsaa, om De glder mig med Brev, hvilket Indtryk 2den Deel af Paludan-Mllers Roman gjr og hvorledes den gaaer af. I Aar findes Intet af mig Folkecalenderen, derimod har Therkilsen faaet et lille Eventyr "Solskinshistorier", har man lagt mrke til det, eller staaer det i Skygge under de Andres Digtninger? Dette Brev tnker jeg naaer til Dem anden Juledag; det bringe min Julehilsen til Dem, og alle Deres, det bringe srligt Dem og Deres Broder min Tak for det gamle Aar, og de bedste nsker ind i det nye. - Gid vi sunde og glade mdes i Hjemmet, jeg lnges derefter som aldrig fr,!

Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen.

E. S. Vil De bringe Hr Mller min Hilsen og Tak!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 68-69)