Dato: 5. oktober 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenh: den 5 October 1838

Jeg har vret syg og er lidende endnu, ellers havde De tidligere hrt fra mig. Collins har havdt mig ude paa Landet, vret saa nydelige imod mig, det hjlper paa Sindet, men ikke paa Legemet. Dog, man maa finde sig i det, finde sig i Menneskenes Afskyeligheder, Miskjendelse og Alt. Det bliver nok bedre! Her er en lille Bog, gid det var min sidste. Tak for al Deres Kjrlighed for mig; tryk Deres Kone i Haanden hun var mig altid god; man skjnner ret paa sine Venner naar man maa opgive Enkelte, og det uforskyldt. Dersom jeg ikke er halv dd, da kommer jeg med til Festen for Thorvaldsen i nste Sndag. ehlenschlger, Winther, Grundtvig og jeg skulde fremsige hver et Digt. Mit er ikke slettere, end jeg pleier at skrive, jeg har valgt: Jason og Alexandertoget. Det vil sige Thorvaldsen der drager ud, ubevidst sit Genie, der som Jasons Historie kun er Mythe, da det kommer til Bevidsthed bliver det en Alexander, der vil erobre Verden, Alexandertoget gives i hans eget Indtog her. Rimeligviis kommer jeg dog ikke med. Hils Deres Kone og Sster venskabeligst

H. C. Andersen

E.S.

Ls i Mathias Winthers Eventyr det om de vilde Svaner og siig om det er godt eller slet omdigtet hos mig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenh: den 5 October 1838

Jeg har vret syg og er lidende endnu, ellers havde De tidligere hrt fra mig. Collins har havdt mig ude paa Landet, vret saa nydelige imod mig, det hjlper paa Sindet, men ikke paa Legemet. Dog, man maa finde sig i det, finde sig i Menneskenes Afskyeligheder, Miskjendelse og Alt. Det bliver nok bedre! Her er en lille Bog, gid det var min sidste. Tak for al Deres Kjrlighed for mig; tryk Deres Kone i Haanden hun var mig altid god; man skjnner ret paa sine Venner naar man maa opgive Enkelte, og det / uforskyldt. Dersom jeg ikke er halv dd, da kommer jeg med til Festen for Thorvaldsen i nste Sndag. ehlenschlger, Winther, Grundtvig og jeg skulde fremsige hver et Digt. Mit er ikke slettere, end jeg pleier at skrive, jeg har valgt: Jason og Alexandertoget . Det vil sige Thorvaldsen der drager ud, ubevidst sit Genie, der som Jasons Historie kun er Mythe, da det kommer til Bevidsthed bliver det en Alexander, der vil erobre Verden, Alexandertoget gives i hans eget Indtog her. Rimeligviis kommer jeg dog ikke med. Hils Deres Kone og Sster

venskabeligst

H. C. Andersen /

E.S.

Ls i Mathias Winthers Eventyr det om de vilde Svaner og siig om det er godt eller slet omdigtet hos mig.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 156-58)