Dato: 2. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Nizza den 2den December 1869

Kire Ven!

I forgaars naaede jeg da endelig Nizza; Reisen har slet ikke vret behagelig! det er frste Gang jeg ikke har flt mig glad ved at vre ude; det meget daarlige Veir har fulgt mig lige ned til Middelhavet. - I Genf modtog jeg Deres kjre, venlige Brev og skrev strax til Etatsraard Collin og sendte ham et Eventyr eller rettere en Historie: Lykken kan ligge i en Pind", han skulde afgjre om det fortjente Plads i Jule-Heftet eller ikke. Dagene gik med at skrive Brev til ham og at afskrive Historien, saa at det ikke var mig mueligt at skrive til Dem. Frst nu, da jeg har naaet Nizza og altsaa er i Ro, skynder jeg mig med at skrive, takke Dem for Deres Brev og Deres Venskab for mig lige fra De var en lille Fyr. Det var en kold Fart gjennem Schweiz, Sneen faldt og Vinden trngte gjennem Klder og Krop; da jeg naaede ind i Frankerige blev Veiret mildere, men et Regnskyl som i Syndflodens Tider, jeg var en heel Dag i Lyon uden at kunne komme ud og see mig om; syd paa imellem Vienne og Volante laae igjen hi Snee og da endeligt denne syntes at forsvinde og Olietrer staae med deres grnne Blade, begyndte den berygtede Nordvind (le Mistral) at blse en Storm som jeg ikke har kjendt Mage til. Jeg laa den Nat i Avignon og sov ikke, thi Vinden kom med Kast som strke Blgeslag ind i Klippehulerne. Tre Regnveirs Dage tilbragte jeg i Marseille, frs i Toulon og er nu endelig i Solskin og godt Veir her i Nizza hvor jeg boer i pension suisse, lige op til en mgtig Klippe, med Havet under mine Vinduer. Jeg fler mig endnu ikke ret reise-frisk i Sindet og faaer vist en stille eensom Juul; der er nu ikke saa lang Tid til og da kommer min lille Bog ud, jeg nsker at faae den, eller Udhngsarkene, tilsendt i Krydsbaand "Nice poste restante". Jeg veed endnu ikke om Collin har taget mod Tilegnelsen, jeg sendte ham den i et Brev, sprg herom. Jeg nsker af mine Fri=Exemplarer at eet af disse, smukt indbundet, bliver i mit Navn sendt Kronprindsessen og eet Exemnplar, til Prindsesse Thyra. Etatsraad Collins Exemplar bliver lige saa vel indbundet.

Dernst beder jeg om at et med Paaskrift "fra Forfatteren" sendes til Fru Maria Meyer fdt Benedixen, som ved min Fest sagde sit smukke Digt til mig eet Exemplar faaer Frken rsted, eet sendes til Balletmester Bournonville, eet til Fru Heibergs ldste Pleiedatter Sara. Eet til Enken Fru Balling som boer i Politi=Stationen paa Graabrdre Torv. Eet til Fru Erneste Christophersen, (Sangerens Frue). Et Exemp til Thea Melchior (>: Datter af Moritz Melchior) eet til Fru Konferensraadinde Drevsen og et til hendes Sster Fru Lind, et til Fru Konferensraadinde Kochs lille Snnesn Jrgen Koch! Et til den lille Marrie Henriques, med Paaskrift "Fra Kjresten." - Ja det er allerede 15 Exemplarer. I dette ieblik falde mig ikke flere Venner og Veninder ind til hvem jeg vil give som Visitkort den lille Bog. Meddel mig nu hvad godt der siges og skrives om Bogen og helst at den gaaer godt af. Efter saaledes nu at have talt om mine Sager, kommer jeg til en anden som ligger mig paa Hjertet, det er Frken Brandes Fortlling "Triumph!" Jeg har talt med Dem om denne Bog, da jeg havde lst frste Halvdeel og senere da jeg have lst det Hele. Jeg anbefalede den og Forfattterinden paa det Bedste, hun er en begavet, dybtnkende Natur og hendes lille Fortlling ret skrevet ud af et christeligt Sind, jeg har den Tro at den vil tiltale Mange og jeg lgger Dem ret paa Hjertet at tage Dem af Sagen, for Bogens Skyld og for Forfatterindens. Jeg vil ndigt! skrive en Fortale, eller rettere give Lserne min Anbefaling, det generer mig og jeg synes der ligger stor Pretention i at gjre det. Maleren Lsse har nok talt til Dem med samme Deeltagelse som jeg og i Pastor Rrdam vil De ogsaa finde en Mand der kjender den lille Fortlling og har Interesse for den. Nu bliver jo nok den Sag vel afgjort.

Hils Hr Mller fra mig, jeg sender forud, fr jeg seer mit Jule-Hefte, Tak for den Omhu og Deeltagelse han har viist det. Nr var jeg ved at glemme eet. Vil De sende Udhngs Ark af Bogen, sende disse i Krydsbaand, foruden det Exemplar jeg faaer her i Nizza, eet til Hr Boghandler French i Leipzig veed De ikke hans Adresse, da anbefal det til Konsul Lorch. Og nu lev vel! Hils Deres Frue, Deres Broder, Sstre og hele Familien. Gld mig med et godt Brev, jeg trnger til det i min Eensomhed.

Hjerteligst H. C. Andersen

[Midt i 2. side: Eet Exemplar til Frken Anna Bjerring i Aalborg.

[Langs siden]

Eet Exemplar af Eventyrene maa ogsaa sendes til Maleren Lunds Frue det besrger Fru Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 66-67)