Dato: 29. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

641. Til Henriette Collin.

Toulon den 29 November 1869.

Kjre Fru Collin !

For et Par Timer siden kom jeg her til Toulon, og, om Gud vil er jeg imorgen i Nizza. Sidst hrte De og Deres fra mig da jeg endnu var i Genf; Jeg sendte Deres Mand Brev med et Eventyr. Endnu har jeg ikke nogen Glde af denne Reise og nsten troer jeg at Udbyttet bliver, jeg slaaer mig mere til Ro hjemme. Det er vist jeg gjr ikke oftere en saadan strre Reise alene, aldrig har jeg, som denne Gang, flt mig ene og underligt trykket i Sindet. Det var bidende koldt i Genf og Sneen laae rundt om i Frankerige; da jeg mod Aften naaede Lyon, var der ikke Snee at see men her begyndte en Skylregn der varede ved hele den nste Dag, saa at man aldeles ikke kunde see sig om i Byen. Da jeg med Hurtigtoget naaede Vienne laae atter Snee lige til Valance; nu er Vinteren overstaaet tnkte jeg, de grnne Trer og enkelte Blomster hilsede rundt om! vi naaede Avignon, jeg gik ud for fra den store Promenade at see ud over Rhonen, men da begynder den forfrdelige Mistral (Nordvinden) saaledes, at jeg neppe kunde staae paa mine Been. Hele Natten stormede det, som jeg endnu aldrig har oplevet. I Fredags aftes kom jeg til Marseille, Luften var mildere her end jeg lnge havde prvet den, men saa begyndte det igjen at regne. Den frste Nat maatte jeg finde mig i at ligge op i en femte Etage, saa overfyldt var det strste Hotel, i det netop Dagen derpaa, Skibe gik til China, Batavia etc. Jeg sov meget febrilt den Nat af Frygt for Ildls. Siden kom jeg da ned paa frste Sal, ud til et Strde; De kan forstaae at alt dette virker nedstemmende og var jeg ikke saa langt syd paa, saa vendte jeg om og gik over Paris hjem ad. Jeg veed ikke hvad det er der kuer! de fleste Drmme plage mig Og underligt nok Skoletiden hos Meislings blande sig i dem. Der kommer tidt en Angst over mig, som forestod der en Ulykke og ikke Een eneste kan jeg udtale mig for. Mit Haar er blevet ganske graat med eet og de enkelte Tnderjeg endnu har ere alle gaaede lse, saa jeg en skjn Dag mister dem. Det er en lidet fornielig Reise og det jeg meest gldede mig til, at samles med Melchiors, er jo forlngst kuldkastet, de sidde i det varme Africa, men Havet ruller i mellem os. Jeg har igaar og i Dag seet dets tunge Blger og de strke Brndinger. Endnu blser Nordvinden[,] den garstige Mistral er fulgt med [til] Toulon, der gik saa Mange med samme Tog som jeg, saa at jeg havde stor Besvr med at faae Billet og at passe mit Ti, det var allerede lagt paa Disk mellem hundrede andre Sager for at blive veiet, da seer jeg en Karl, der ikke hrte til Banegaarden, tage min Natszek og lbe ad Gaden til med den, jeg lb efter og sagde hvad det betd; Det er Deres ! sagde han med Griin og leverede den tilbage, der paa lb han.–Toulon tager sig meget ringe ud, den er mod Marseille, som Helsingr mod Kjbenhavn. Jeg boer i det bedste Hotel, det seer ikke godt ud, man boer bedre i Aarhuus. Jeg gik ned i Havnen hvor det vrimlede med Sfolk, jeg saae et Par Palmetrer i fri Luft, men Luften var kold og Blsten ganske gjennemtrngende. Jeg er kommet til den Overbeviisning at man skal ikke reise hjemme fra om Vinteren; der har man det langt hyggeligere end i Syden. Et Par engelske og amerikanske Familier er jeg truffet paa som vare henrykte ved at trffe sammen med mig. Een Dame spurgte mig da hun hrte at jeg var Dansk om jeg kjendt[e] Hans Andersen - Jeg spurgte igjen om hun ikke kjendte hans Portrt; jeg lovede at vise det og tog et lille Spei[l] frem og holdt foran mig, Der seer De ham! sagde jeg: Var det ikke ganske koket ?–Jeg maa dog til re for Climatet i Toulon sige at det er frste Gang i lang Tid jeg ikke har Ild i Kaminen. Siig til Jonas, dersom han bryder sig om at hre det, at jeg mange Gange har nsket at han var hos mig. Ivrigt have vi lagt samme Vel med hinanden over Marseille og Nizza til Rom.

Nizza den 2 December 1869.

I forgaars naaede jeg her til og boer i pension suisse ttved det rullende Hav. Iaftes maatte jeg lgge i Kaminen saa koldt er her, dog Formiddag og Middag skinner Solen ganske varm og alle Trer ere grnne, Oranger i det Frie og mange Roser. Igaar gik jeg strax i morgenstunden paa Posthuset hvor jeg fandt ikke frre end 12 Breve til mig, deri blandt det fra Dem og Deres Mand, hvori var indlagt den tydske Dames Skrivelse. Fra Fru Melchior i Algier vare to Breve; hun og Dttrene nske at jeg skulde komme til det varme, deilige Africa hvor de finde sig saa vel, men jeg har aldeles ingen Reise?Lyst uden Nord paa. Jeg forstaaer mig ikke selv, for staaer ikke det Febrile og ngstende som fylder mig. Her er ingen Danske i Nizza, uden jeg; alle Reiselisterne har jeg lbet igjennem. Deres Mand faaer nste Gang Brev fra mig. Fra Reitzel har jeg ikke senere hrt. Naar min lille Bog kommer ud vil jeg nok have den i Krydsbaand. Hils Louise, Jonas og hele Familien,

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter