Dato: 18. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Zrich. Bauers Hotel 18 Nov 1869.

Kjre Ven!

Iforgaars, i den tidlige Morgenstund, fr jeg endnu forlod Mnchen, gik jeg paa Posthuset og fandt Deres srdeles kjrkomne Brev der faae ieblik forud var indtruffet. De er en sand trofast Ven maa jeg erkjende, De glder mig saa smukt med Breve; andre gode Venner, som vistnok tnke venligt paa mig, give ikke Sort paa Hvidt derfor og det trnger man til ude. Nu er jeg da naaet ind i Schweiz og en Dags Tid i Ro, nu skal Brevduen flyve hjem med Hilsen og Tak fordi De skriver, hils Deres kjre velsignede Kone, alle Brnene, lille Marie srligt! lige i det jeg skriver dette, bryder Solskinnet frem det jeg ikke har seet i mange Dage, det falder varmt gjennem Vinduet saa at det hvide Papir blndes derved. Graa Dage har det vret lnge, altfor lnge, herinde i Schweiz er det med eet mildere og i dette ieblik Solskin, sprg Marie om det er en Hilsen fra hende som saaledes strmmer ind til mig. - I Mnchen blev jeg en otte Dage og omgikkes kun med Geheimeraad Gietl og min bermte Ven Kaulbach, to hist elskvrdige Familier, der viiste mig den strste Hjertelighed og gjorte mig Opholdet behageligt, uagtet Regnen dagligt strmmede ned. I Theatret hrte jeg Halevys Opera Guido og Ginevra, den jeg altid faaer at hre naar jeg kommer til Mnchen og nu var den dog ikke givet i 12 Aar. Jeg hrte ogsaa Schillers Wilhelm Tell og havde stadigt min gode Plads i Gietis Loge. - Kaulbachs var jeg et Par Middage hos og Champagnen skummede til min Skaal som altid Kaulbach selv udbragte; han vil nu male et nyt Billed efter et af mine Eventyr; hans Billede til "Engelen" er blevet verdensbermt. Nste Aar indtrffer i Oberammergau (nr ved Mnchen) den hver tiende Aar feirede "Passionsfest", som De kan lse om i det sidste Bind af mine Skrifter; De og Deres Frue skulde, hvis De fli ud, lgge Veien over Nrnberg, Oberammergau og da til Salzburg, Egnen der er srdeles deilig; saa kan De jo smutte over Insbruch og Brenner ind i Italien. Jeg lrer meer ogmeer, at man skal reise om Sommeren og ikke mod Vinteren, hvor man stadigt kan frygte at blive sneet inde. Iforgaars Morges, som sagt, forlod jeg Munchen i det vanlige Regnveir og kom mod Aften til Kempten, en lille Bayrer By og derfra igaar gik jeg til Lindau, [og] med Dampskib til Romanshorn; Sen var blikstille, ikke en Vind rrte sig, jeg flte ligesom en mildere Luft og da jeg ud paa Eftermiddagen kom her til Zurich og fik fyret i Kakkelovnen, efter vante Brug, blev det mig snart for varmt. Zrichersen ligger gjennemsigtig og klar, ikke en kold Luftning; vil det saaledes blive ved da er jeg, Gud vre lovet ude af Vinterens Vold, dog stole paa det tr jeg ikke fr jeg naaer Nizza. Der haaber jeg i Deres Brev poste restante til mig at hre noget nrmere om hvad De fortalte mig: at Scharffs Forlovelse var hvet, hvorfor? og fra hvilken Side? Jeg er meget begjrlig efter at vide det. Er Holmes og hans Frue endnu i Kjbenhavn, da hils dem hjerteligst. Det maa have vret en smuk musikalsk Aften i Deres Huus, jeg kunde nske at have vret der, ja tidt nsker jeg at kunne trde ind i Stuen og see de milde ine, som altid hilse mig der. Ak, kunde man reise med Telegraph og komme hjem igjen med Telegraph men det er endnu ikke opfundet og rsted har Vorherre kaldet ved Telegraph. Sig til Hedt at naar jeg kommer ned til Middelhavet skriver jeg ham til, han var saa god og elskvrdig ved min Septemberfest at jeg ret i Glde erindrer det. Neruda og Frken Cetti maa De lyknske fra mig. Hvorledes er det ellers gaaet til at de brd' Forlovelsen og nu samles igjen? Hvad der gaaer itu og klinkes holder! siger man. De har givet mig en tro Skildring af Deres hyggelige Hjem, men hvor har Block-Andersen Plads? Hvor er mit Billede? Hvor staaer lille Marie og seer paa "Anders". - Nu er vel Deres Svoger Moritz Melchior kommet hjem? Hils ham paa det hjerteligste! Naar jeg naaer Nizza skriver jeg ham til; der er jeg jo Gjenbo til hans Kjre! dem jeg ikke samles med, dem jeg lagde hele min Reise-Plan efter at tilbringe Julen med, hver Gang jeg tnker paa Skuffelsen bliver jeg ganske bedrvet! Hils Frknerne Price, Bournonvilles, Magnus og hver som venligt erindrer mig, dertil regner jeg Deres Brdre og Fruer. Imorgen tnker jeg mig i Friburg og overmorgen i Genf, da gaaer det til Lyon og Nizza.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Hilsen til Jomfruen og Pigerne.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 242-45)