Dato: 18. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

638. Til E. Collin.

Zrich den 18 Nov: 1869.

Kjre Ven !

Strax da jeg kom til Mnchen skrev jeg et Brev til Dem og eet til Reitzel, den 9 November, det var om den lille Eventyrbog De har Manuskriptet til; jeg har ikke hrt fra Nogen af Dem men jeg vil troe at Brevene ere rigtigt indtrufne og det er Hovedsagen, da er vistnok Manuskriptet alt i Trykkeriet. I et Brev, Deres Kone gldede mig med, har De skrevet at jeg paa Vexelen til London ikke havde skrevet mit Navn paa sdvanlig Maade, men det var just med Overlg; altid naar jeg skriver til Amerika og Engeland underskriver jeg: Hans Christian Andersen711 og det har jeg gjort paa de tidligere Vexler, men skal med Fornielse, naar De finder det rigtigere, stte det mig naturligere: H. C. Andersen. Igaar forlod jegTydskland og kom ind i Schweiz, hvor jeg igjen fler mig reiseglad og hjemlig, uagtet Veiret er graat og vaadt; man raadede mig til hellere over Strazburg at gaae ind i Frankerige end at blive sneet inde i Schweiz, men det var at reise igjen nordpaa, det havde jeg ikke Lyst til og vilde hellere prve mit Held, jeg er saaledes i forgaars reist fra Mnchen til Kempten og igaar derfor over Lindau og Bodensen her til Zrich, hvor jeg boer i Hotel Bauer ligefor Posten, saa at jeg fra mit Vindue kan kaste Brevet der ind . Jeg iler ikke mod Sydfrankerige, uagtet jeg lnges efter Varme og Solskin, men hvor jeg fler mig hyggelig vil jeg blive en Dag eller to; havde jeg truffet Melchiors i Nizza eller Mentona, som jeg gldede mig til, som jeg har lagt hele Reisen efter, da var jeg flyvet i en Fart derned, nu har jeg slet Ingen jeg der glder mig til at see og'ndash;en stor Deel af min Reise-Glde er tabt. Imorgen, om Gud vil, gaaer jeg til Frieburg[;] nste Dag til Genf hvor jeg bliver to Dage, da over Lyon, saa smaat til Nizza, der finder jeg jo Brev poste restante fra Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost