Dato: 14. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Harald Scharff
Sprog: dansk.

Munchen 14. November 1869.

Kjre velsignede Ven!

Ja, De faaer kun eet Blad, Eckkardt faaer to, men som man skriver saa svarer man. Jeg er nu i Mnchen og nsten sneet inde! De lser jo mit Brev til vor Ven Eckardt og jeg behver ikke her at gjentage, hvad jeg har fortalt til ham. Havde jeg Ungdom som De har og en Brud som De har, da blev jeg hjemme; der er godt at vre! det bliver mig meer og meer klart, og den danske. Scene har en Betydning, vi selv hjemme ikke nok paaskjnner. Balletten der stiller jeg nu over Udlandets, eller rettere sagt, Bournonville har givet den en saadan Plads. Jeg talte nyligt med Kaulbach derom og han var meget opfyldt af Bournonvilles Personlighed ved Besget hos ham, han havde gjort et Begavelses Indtryk paa ham. Mellem sande Kunstnere er der altid noget, ligesom hos Frimurerne, de kjende strax hinanden! Fortl Bournonville det naar de bringe ham min Hilsen. Hvor jeg glder mig til hans "Kort Adler" og at see Dem deri. Deilige, storartede Billeder har igjen Kaulbach skabt, det nyeste er en Inquisitions Scene. Der stod om det i et Wiener Blad en godt skrevet Beskrivelse, jeg sendte samme i Krydsbaand til Robert Watt, har det Skrevne ikke staaet i "Dagens Nyheder", da sprg Edgar Collin derom; Kaulbach har stadigt Bestillinger paa at gjenmale hans deilige Billede til mit Eventyr "Engelen", han viiste mig tre Gjengivelser og fortalte at den Berliner Kunsthandler som havde Forlaget af de frste Kobberstik, var ved dette ene Billede blevet en riig Mand. "Vi to have gjort ham riig!" sagde Kaulbach. Det er dog fornieligt! Hils nu Deres elskvrdige Brud og hendes Forldre; de ere kommen mig saa venligt imde, det jeg skylder den kjre Ven, og jeg var glad ved at De kom til min Fest; hjertelige Hilsener. Lignende bringe De nok paa Dandse-Skolen til Fredstrups, Prices, Gades og hver af de Yngre som venligt erindrer Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus