Dato: 14. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Mnchen den 14 nov: 1869

Kjre Fru Scavenius!

Inderlig Tak for det venlige Brev De gldede mig med i Wien; der flte jeg mig i vrigt slet ikke hjemlig, Veiret var utilladeligt slet, Sneen faldt, Vinden gik til Marv og Been, dernst var Alt utroligt dyrt, dyrere end i Paris og London; imidlertid mdte jeg megen Venlighed og Opmrksomhed. Theater=Intendanten Excellense Mnch Ballinghausen, der er Forfatter til rkenens Sn indbd mig til hver Aften, naar jeg vilde, at benytte en god Parquetplads i den nye Opera som ogsaa i Burg=theater. KammerFalbes var hist elskvrdige, og hos den svensk-norske Minister Fine fandt jeg et lykkeligt og hyggeligt Hjem. Rytton, sn af Digteren Bulwer er ansat ved Gesandtskabet, ogsaa ham traf jeg sammen med og dog behagede mig ikke Wien. Sneen faldt mig nu saa strkt i Steyermark at jeg ikke turde gaae den Vei ind i Italien og bestemte mig derfor, efter et ophold af 18 Dage i Keiserstaten, at lgge Veien over Salzburg og naae ind i Frankerige for at vre Juletide i Nizza. Hvorledes den tidligt indtrufne Vinter vil tillade mig at lgge Reisen veed jeg endnu ikke. Det er mig ogsaa en stor Sorg at Familien Melchiors som jeg skulde trffe sammen med i Syd=Frankerige og hvorefter jeg havde lagt hele min Reise-plan, have, efter lgernes Raad, maatte tage Ophold i Algier og derhen kommer jeg ikke, og vil faae en stile, eensom Juul; vil Gud lyser den vel nste Aar venligere for mig paa Basns. I salzburg flte jeg mig ret glad og vel; Bjergene laae med Snee men Solen skinnede, her var saa vinterligt smukt og nu jeg er naaet Mnchen, synes jeg at fle mig ganske hjemlig; den gamle Geheimeraad Gietl og hans Frue have en Hofloge i Theatret, i den har jeg min Plads hver Aften saalnge jeg er her. Den bermte Maler Kaulbach og hans elskvrdige Frue see mig saa gjerne og her har jeg tilbragt flere glade timer. Han fortalte mig at hans Billede til mit Eventyr: Engelen, Deres Naade eier det i deres Album, har gjort den Kunsthandler i Berlin der frst fik det i handelen, til meget riig Mand, Kaulbach selv faaer gjentagne bestillinger paa det i Oliefarve. Den unge Konge er ikke for ieblikket i Mnchen, men paa et Jagt=slot nogle Mile borte, hans Moder Enkedronningen der altid var mig naadig og god, men som jeg ikke havde seet nu i 9 Aar, modtog mig forleden med megen huldrighed, vi talte en heel deel sammen og meget om vort Kongehuus og Sverrigs. Den svenske Enkedronning, en fdt i Leuchtenberg havde i Sommer vret her. Jeg tnker at jeg i overmorgen forlader Mnchen for over Lindau og Genf at naae Lyon, er jeg frst der haaber jeg at der er mindre Snee og at jeg snart er i Nizza. Derhen beder jeg Deres Naade at sende mig Brev poste restante. Herfra skal flyve Brev til Borreby til de kjre Mennesker der, Gud give dem al Lykke! Hils Otto Scavenius! Naar han nu har strist gjennem bgerne, som han har stridt gennem maneuvrene, saa flyver han vel ogsaa lidt ud i den vide Verden. Hils den fortrffelige Frken Brandes, jeg lnges efter at hre om Triumph.

Hils Frken Lytzow og hver som med Venlighed mindes Deres Naades

taknemmelig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus