Dato: 8. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Thea Melchior
Sprog: dansk.

Mnchen den 8 November 1869.

Kjre Thea!

Det var en yndig Tanke af Dig at Du skrev mig til; jeg fik Dit og Fru Lunds Brev igaar og blev rigtig glad derved. Du kan ellers tro at det er mig en Sorg at jeg ikke skal vre sammen i Vinter med dine Forldre og Sstre, det jeg saa meget gldede mig til; de ere nu i Algier og jeg vil haabe at den kjre Anna der bliver aldeles rask. Hils Carl og Emil, hils isr Tante Jette og Onkel Moses og naar Du kommer ud til din Sster Johanne, saa kan Du stre Hilsener til dem Allesammen. Sally har vel ikke glemt sit Vers om "Rdgrd i Grfterne". Sig til ham fra mig at han skulde reise ned til de varme Lande:

Der er saa deiligt Stort og Smaat
Apelsiner groer der i Haven,
I Grfterne her er ble-Kompot,
Saa man kan faae ondt i Maven!

Poul har vel endnu ikke lrt at skrive ellers vilde jeg sige, at han kunde gjerne sende mig Brev og fortlle lidt om Vinter Fornielserne i Kjbenhavn. Seer Du Sopie Melchior da sprg om hun har faaet Brev fra mig og naar du selv har Meget at fortlle da svb Alt hvad Du veed ind i et Brev og lad det flyve ned til mig; vil du ogsaa sige Papa og Mama, at vi to have skrevet hinanden til. Og nu lev vel kjre lille Thea! Her er saa megen Snee at jeg ikke ret veed hvilken Vei jeg kan tage for at naae ned til Nizza og Hyres.

Din Ven

H. C. Andersen [udskrift, s. 2:] Til Thea Melchior

i Huus hos Frken

Jette Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad