Dato: 6. november 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

636. Fra Henriette og E. Collin.

Lrdag 6te Novbr [1869]

[Begyndt af Henriette Collin: ] Jeg drmte saa levende og meget fornieligt om Dem i Nat kjere Andersen at jeg deraf tager Anledning til at gjre Alvor af mit ugegamle Forst at skrive til Dem'ndash;Jeg kan godt forstaa Deres store Skuffelse ved Melchiors forandrede Reiseplan og har tnkt mig at det kunde bringe Dem tilbage til Danmark frend den bestemt[e] Tid'ndash; maaskee lnge fr'ndash;og jeg har i den Anledning kun at sige at jeg nu som altid er ganske til Tjneste med Raad og Daad saafremt De nsker at benytte Begge, eller maaskee kun det Sidste da jeg kjender Deres ubillige Mistanke til mine god Raad som De altid finder'ndash;for dyre.–

Igaar traf jeg Conferentsraadinde Kock hos Roeds, hun hilser Dem saa meget og lnges efter at hre fra Dem. Fra vrige Slgt og Venner har jeg kun at melde at Alt er ved det Gamle.–. . .

Jeg har idag faaet et lille Manuskript tilsendt fra Mathilde Fibiger, De veed hun bestyrer en lille Telegraphstation paa Laaland'ndash;Det er netop 20 Aar siden hun fra samme Sted sendte sit frste Arbejde ud i Verdens mellem dette og det jeg idag har modtaget, ligger hele hendes Livs Udvikling'ndash;det er en Betragtning af den Eensommes Hjem og saavidt jeg kan skjnne, smukt og eindomligt skrevet.–

Om Theateer Nyt skriver vist Mange til Dem kjere Andersen og det vilde see heel komisk ud om jeg, der aldrig kommer paa Komedie, vilde fortlle noget derfra, jeg vil kun her708 tale derom for den curisitets Skyld, at jeg lnge havde gldet mig ved Tanken om at see hlenschlgers Dina, som stod anmeldt blandt Nyhederne, men nu da Rollebestningen er bestemt seer det saa drveligt ud, at jeg maa tage hele min Glde i mig igen'ndash; Tnk Dem'ndash;Kongen, Liebe'ndash;Ulfeld, Holst'ndash;dog ikke H P, men V- Lars Lykke, Ferslev Dina, Fru Nyrup'ndash;og saa fremdeles.–

Hr. Asger Hammerich som frst gav sin store Concert aldeles gratis, havde igaar sin Gjentagelse for Betaling og gjorde stormende Lykke'ndash;Alle Kyndige ere ligesaa enige i at tilkjende ham et stort Talent som at beklage den pariser Afvei som han er kommet paa.–

I Lrdags lste Hdt'ndash;og lste nok fortrffeligt'ndash;et Afsnit af Bergses nye Roman, hit i Studenterforeningen, det gjorde god Lykke, gid han maa have den Glde at hele Bogen maa have samme Skjbne.–

I Aftes lste Mantzius Ibsens nye Comedie De Unges Forbund som er bestemt til Opfrelse'ndash;hit i et velddigt iemed'ndash;Jeg tror aldrig at det kan blive til Glde for nogen, hverken Forfatter eller Publicum, uagtet jeg synes der er meget ypperligt i det, men det er kun et Billede med Skygger og intet Lys, der er ikke Een Figur man holder af'ndash;der troes at Hovedfiguren er lidt Portrait af Bjrnsen'ndash;

Mellemskrift [ af E.Collin ]. Jeg har ganske rigtig modtaget Vexelen tilbage, hvet Belbet hos Smidt et le Maire og indsat det i Sparekassen.–For en anden Gangs Skyld vil jeg dog foreslaae Dem at endossere med Deres sdvanlige Navneskrift, og ikke, som her, med latinske Bogstaver.–

Vinteren er begyndt, men der er dog Blomster endnu til at kaste paa Asger Hammerich. O tempora !

Deres

E. C.

[ Fortsat af Henriette Collin: ] Har jeg fortalt Dem at Holger Roed har faaet accademiets store Guldmedaille for et Maleri af Syndfloden? der flger strax et Reisestependium med paa 3000 og hele den lykkelige lille Fyr er kun 23 Aar gammel'ndash;Om Billedet er der naturligviis hist forskellige Meninger i Kunstnerverdenen, mellem hans Bedmmere har der heldigvis i kun vret Een.–

Og hermed Gud befalet kjere Andersen, gid De maa finde Solsiden paa Deres Reiselivs Gade og lad os snart hre fra Dem'ndash;Med Hilsen fra Alle her hjemme og Mange Ude er jeg

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost