Dato: 16. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 16 Sept: 1869.

Kjre Ven!

Tak fordi Du saa snart besrgede Ridderbaandet til mig og at jeg med dette fik en lille Epistel fra Dig. Men hvad Baandet angaaer, da er dette ikke det rette; Du har sendt mig et Baand til at bre Ridderkorset i, og dette har har jeg nu ikke lnger efter at have faaet Commandeurkorset, samme bres om Halsen, og Hr Mrk, som jeg formoder Du kjbte hos, maa have vidst Beskeed; jeg ndes derfor til at uleilige Dig igjen og vil nu for Sikkerheds Skyld vedlgge Maalet paa den Brede Baandet maa have; vil Du vre saa god at kjbe mig een Alen der af, det vil sige et Stykke, netop saa langt som det Du sendte mig og Udlgget af Penge vil Du faae hos din Fader som da frer det ind i Regnskabet. / Jeg fik nsten slet ikke talt med Dig ved "Festen", fik ikke sagt Dig lev vel! lad mig engang imellem, medens jeg er ude, faae et Par Ord fra Dig, Du skal hre fra mig! Vil Du hilse Theodor og takke ham for hans venlige Brev og de gode Raad, han kan virkeligt vre en meget elskvrdig Lge!

Hils Hr Cand: Bergse hjerteligt fra mig, jeg saae ham ved Festen, men heller ikke ham fik jeg talt med, det jeg saa gjerne vilde. Jeg er meget begjrlig efter at lse den nye Bog han giver os. Jeg fandt hans Udseende godt, men det Vigtigste er jo, at hans ine befinde sig bedre. - Vr nu rigtig flink, vox ind i Danmarks Historie og bevar dit unge Venskab for din hengivne

H.C. Andersen

Hr cand:mag: J. Collin./

Hr Cand.mag: Jonas Collin

i Hellebk.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 112-14)