Dato: 13. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 13e Sept 1869.

Kjre Ven!

Gid at jeg kunde dele med Dem noget af al den Hjerte-Glde der i saa rigt Maal er forundt mig i de sidste Dage, ja i de sidste Aar, Ungdommen veed jeg trnger just der til. Deres friske aabne Sind, Deres hjertelige Imdekommen har draget mig til Dem; De veed at jeg inderligt nsker Dem alt Godt. Ved hver Leilighed er De elskvrdig og opmrksom mod mig; inderlig Tak! - Nu er jeg i Ro og Hvile her paa Basns, og niagtigt som altid, har De erindret at sende mig Aviserne jeg nskede. Hvor dog Alle have vret og ere velstemte mod mig. Hvad jeg her skriver er naturligviis en Skrivelse fra Ven til Ven og ikke til Trykkeriet da vilde jeg, som saa tidt, blive forskrkket og ikke tale som Ordet kommer fra Hjertet paa Tungen, det maatte frst vendes, dreies og sttes i Stiil. Fra Udlandet haaber jeg at kunne give Dem een og anden Meddelelse fra Kunst og Literatur, dem De kan afbenytte.

Ved Afreisen i Fredags saae jeg endnu paa Banegaarden en Deel Venner som bd mig lev vel; i Korsr ventede mig Vogn fra Basns hvor jeg indtraf Klokken otte og blev meget overrasket ved at see mange Mennesker der; en stor report med Dannebrogs Flag og brogede Lamper vare reist foran Borgbroen, paa Trappen blev jeg modtaget af Gaardens hisindede, hjertensgode Frue, en Deel af Familien og flere fra de nrmeste Gaarde, fra Borreby, fra Holsteinborg etc. - I Haven blev afbrndt et srdeles smukt Fyrvrkeri, mit Navn straalede i alle Farver og Lehnsgreve Holstein til Holsteinborg holdt en smuk hjertelig Tale, som jeg besvarede med Tak til Husets Frue, og til Vennerne her hvor saa mange af mine Eventyr, under glade og lykkelige Forhold ere sprungne frem: "Klokkedybet" er saaledes skrevet paa Holsteinborg, og her paa Basns: Sneemanden, Det gamle Egetrs Drm, Lygtemndene, Valdemar Daa og mange flere.

Har jeg i unge Aar prvet tunge Dage, saa forunder Gud mig nu et Solskin som kun Faae kjende det. Hvorfor mon dog jeg skal have al den Lykke! -

Gld mig ved Leilighed med et lille Brev; jeg bliver her og paa Holsteinborg til midt i nste Uge og da gaaer det ud i den vide Verden.

Hils Deres Sstre, ligesom ogsaa Edgar og Hjalmar Collin og andre Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen

Basns ved Skjelskjr den l3e Sept 1869.

Kjre Ven!

Gid at jeg kunde dele med Dem noget af al den Hjerte-Glde der i saa rigt Maal er forundt mig i de sidste Dage, ja i de sidste Aar, Ungdommen veed jeg trnger just der til. Deres friske aabne Sind, Deres hjertelige Imdekommen har draget mig til Dem; De veed at jeg inderligt nsker Dem alt Godt. Ved hver Leilighed er De elskvrdig og opmrksom mod mig; inderlig Tak! - Nu er jeg i Ro og Hvile her paa Basns, og niagtigt som altid, har De erindret at sende mig Aviserne jeg nskede. Hvor dog Alle have vret og ere velstemte mod mig. Hvad jeg her skriver er naturligviis en Skrivelse fra Ven til Ven og ikke til Trykkeriet, / da vilde jeg, som saa tidt, blive forskrkket og ikke tale som Ordet kommer fra Hjertet paa Tungen, det maatte frst vendes, dreies og [overstr: Alt] sttes i Stiil. Fra Udlandet haaber jeg at kunne give Dem een og anden Meddelelse fra Kunst og Literatur, dem De kan afbenytte.

Ved Afreisen i Fredags saae jeg endnu paa Banegaarden en Deel Venner som bd mig lev vel; i Korsr ventede mig Vogn fra Basns hvor jeg indtraf Klokken otte og blev meget overrasket ved at see mange Mennesker der; en stor report [overstr: var] med Dannebrogs Flag og brogede Lamper vare reist foran Borgbroen, paa Trappen blev jeg modtaget af Gaardens hisindede, hjertensgode Frue, / en Deel af Familien og flere fra [overstr: de af] de nrmeste Gaarde, fra Borreby, fra Holsteinborg etc. - I Haven blev afbrndt et srdeles smukt Fyrvrkeri, mit Navn straalede i alle Farver og Lehnsgreve Holstein til Holsteinborg holdt en smuk hjertelig Tale, som jeg besvarede med Tak til Husets Frue, og til Vennerne her hvor saa mange af mine Eventyr, under glade og lykkelige Forhold ere sprungne frem: "Klokkedybet" er saaledes skrevet paa Holsteinborg, og her paa Basns: Sneemanden, Det gamle Egetrs Drm, Lygtemndene, Valdemar Daa og mange flere.

Har jeg i unge Aar prvet tunge Dage, saa forunder Gud mig nu et Solskin som kun Faae kjende det. Hvorfor mon dog jeg / skal have al den Lykke! -

Gld mig ved Leilighed med et lille Brev; jeg bliver her og paa Holsteinborg til midt i nste Uge og da gaaer det ud i den vide Verden.

Hils Deres Sstre, ligesom ogsaa Edgar og Hjalmar Collin og andre Venner.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Robert Watt.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 115-18)