Dato: 13. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 13 September 1869.

Kjre, fortrffelige Ven!

Endnu engang min hjertelige Tak for al Deres varme Deeltagelse i min "sjette September Fest", og Tak dertil for alt Godt i mange Aar og Dage. Tirsdag Middag var jeg sidst hos Dem, Dagen derpaa tog jeg ud til Kongen, der var uendelig naadig og deeltagende, Dronningen ligesaa; Kongen frte mig om i sin Have, brd en Rose af til mig, frte mig ind til sin lille Valdemar og da jeg tog bort fik jeg Vogn til min Disposition; jeg kjrte til Charlottenlund, Kronprindsen og hans unge Kone vare saa elskelige / vi bleve sammen en Timestid, jeg spiiste Frokost med dem og siden frte Kronprindsen mig gjennem Haven til Banegaarden. Da jeg kom hjem fandt jeg et egenhndigt, hjerteligt skrevet Lyknsknings Brev fra Enkedronningen, Torsdag-Formiddag kjrte jeg derfor ud til Sorgenfri; Hendes Majestt lod dkke Frokost inde hos sig for mig alene og vi talte om gamle Dage, hun var meget bevget. Endelig i Fredags Middag reiste jeg og var, i den strke Varme nsten kogt, ved at kjre i Solen fra 12 til efter fem. I Korser ventede mig Vogn fra Basns hvor jeg indtraf efter Kl 8. I Gaarden var en Mngde af Godsets Beboere. En stoer report med brogede Lamper og flere Danebrogs Faner var reist; paa Trappen modtog mig Fru Scavenius, Familien fra / Borreby, Familien fra Holsteinborg og endnu en Mngde andre Honoratiores. I Haven blev afbrndt et srdeles smukt Fyrvrkeri hvor mit Navn og den 6te September straalede. Grev Holstein-Holsteinborg holdt en srdeles smuk Tale, Hurra ld i Salen og fra Mngden i Haven. De forstaaer jeg var ganske overvldet og uendelig trt, men glad, som et Barn. Nu bliver jeg her paa Basns og Holsteinborg til midt i nste Uge, saa tager jeg to Dage til Glorup og da ud i den vide Verden. Ved i Tankerne at gjennemleve Festen og ved at lse i Aviserne hvad der blev sagt ved Festen, falder mig paa Hjertet at jeg i min Bevgelse der, forunderlig nok, glemte at nvne mellem mine / Velgjrere gamle Guldberg, I mit Livs Eventyr har jeg omstndelig omtalt ham, saa at Enhver vil kunde forstaae det var her en Forglemmelse, men denne trykker mig og jeg beder om De eller Een af Snnerne naar De see Christian Lund vil faae ham til at sige dette til Guldbergs Snnesn, der vist sang med i Qvartetten. Naar jeg i Fortsttelsen af mit Livs Eventyr omtaler denne for mig saa gldelige Fest, skal jeg ikke glemme at gjre min Glemsomhed god igjen. Hils Deres Kone, som jeg snart skriver til, hils Deres Brn og gld mig ved Leilighed med et lille Brev.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 671- 74)