Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. september 1838
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Tirsdagmorgen den 25 Sept. 1838.

Lige i dette ieblik fik jeg Deres og Christians Brev, 896 ) tak derfor, de ere skrevne, som jeg vidste de ville blive det; nsten havde jeg opgivet at faae disse, thi tnk, jeg sendte mit Brev til Kiel den 7de Sept: og nu skrive vi den 25de. Collins have i denne Mellemtid viist sig saa elskelige mod mig; den gamle Kone896) grd, Louise og Ingeborg nskede saa meget at De havde vret hjemme, da havde de gaaet ud til Dem for at jeg kunde faae det Bedre. O jeg har vret syg, er det endnu noget, men Sligt jevnes jo med Tiden. Jeg har lidt, som ved to Venners Begravelse og lidt uskyldig, hvad Grunden end saa monne vre. Der skal aldrig vre Tanke af Bitterhed mod Deres Fader, skjndt han ngtede mig, hvad ingen Forbryder ngtes, at vide hvorfor han lider. Jeg har mdt Deres Fader og Indtrykket var nsten en Besvimmelse; jeg fler mig saa angrebet ved at nrme mig ham, som har saaret mig dybere, end noget andet Menneske, at De vil ikke dmme mindre kjrligt om mig, om jeg i det mindste den frste Tid ikke kommer ud til Dem, naar jeg veed jeg trffer ham. Han har handlet som Fader og efter sin Natur, jeg agter ham for hans Kjrlighed til hans Brn, for det meget Gode jeg har seet hos ham nu i atten Aar, jeg skal aldrig holde saa haard Dom over ham, som han over mig. Om han har fortalt ehlenschlgers om Improviseringen paa Nys, veed jeg ikke, men jeg har Frygt derfor, og har da ogsaa mistet en prvet Ven, min kjre Hauch, eftersom der ikke, i en Sag af saa delicat Natur, kan komme nogen Forklaring. O hvor jeg lnges efter Dem og Christian, min varmeste, kjrligste Tak for hvert Ord i Brevene.

Da De reiste bort, lovede jeg at skrive Dem til paa Nys, mindst ventede jeg da at Indholdet skulde blive dette; men nu ikke mere derom, jeg vil fortlle lidt nyt, og da Deres Omgivning mueligt vil lse det, saa gaaer jeg strax om paa den anden Side, denne her, lser kun De og Broderen.

De skulde have vret her ved Thorvaldsens Ankomst,929 det var et venetiansk Fest-Skue. En deilig Regnbue stod paa Skyen over Fregatten. I hundred viis gyngede de pyntede Baade rundtom med Guirlander og Flag. I Digterbaaden var ehlenschlger, Hertz, Overskou, Heiberg, Holst930 og jeg; vi havde en forgyldt Pegasus, men den hang lidt sygelig om Stangen. Musikken klang fra Baadene.931 Toldboen og Langelinie var et broget Stykke. Da den Gamle kom i Land trak Mngden ham til Charlottenborg,932 i Vognen sad foruden ham, Freund, Hansen og Dallerups lille Dreng.933 Paa Amalienborg, som han kom over var lidt Larm, de maatte ikke trkke ham gjennem Side-Collonnen, siges der, og da blev Skildvagten traadt ned og Gevret slngt langt bort. Om Aftenen havde Kunstnerne et Fakkeltog i Bothanisk Have, een af de unge Malere934 har alt begyndt paa et Malerie, der fremstiller det Moment, da Faklerne lgges i eet Baal og Thorvaldsen staaer i det aabne Vindue. Jeg var hos Hornemanns935 og der kom han over; Alle flokkede sig om Dagens Stjerne, jeg var ei i Humeur og listede mig bort, saa han ikke saae mig. Dagen efter gik jeg til ham, han trykkede mig [i] sine Arme, gav mig to Kys og var meget elskvrdig. Weyse var der paa samme Tid. Fru Bgel har sendt Thorvaldsen en kostbar Slobrok af graat Silke foret med brunt Fliel; han gik forrige Aften hen for at takke hende, men tog Feil og kom op til Fru Blow.936 Denne Fodtour har imidlertid ikke vret ham god; under Farten herop er der nemlig faldet en Bjlke ned paa hans Fod og har knust Neglen paa Tommeltaaen, denne er nu inflameret og han holder Sophaen. Jeg saae til ham igaar og paa samme Tid kom Secretair Muhle,937 hvem De jo kjender. - Til paa Sndag938 er bestemt en glimrende Fest hos Knirsch,939 De og Baronessen komme da til den, thi den er ogsaa for Damer, det bliver et musikalsk Academie, hvori vore Digtere selv trde op. Christian Winther, Hertz og Holst levere Sangene; Hartmann og Weyse Musikken. ehlenschlger, Heiberg, Grundtvig og H. C. Andersen trde op og fremsige hver et Digt skrevet i denne Anledning, efter Festen spises og - ja det faaer De nu at see. Lad ikke denne Aften gaae Dem Glip; det er frste Sndag, som kommer, dog muelig kan Thorvaldsens Upasselighed gjre en Udsttelse. Blunck940 skal jeg hilse fra, jeg fik et Kys af ham, midt paa Kongens Nytorv Fearnley941 har vret her i halvanden Dag, han gik til Norge, men kommer igjen tilbage. Agent Zinn er dd.942

Hils den kjre Holger, hans Brev gldede mig srdeles meget, bare det havde vret lidt lnger.943 Bring hendes Naade, Fru Baronessen min rbdigste Compliment og tak hende for den Hilsen hun sendte mig i Brevet til Hornemanns. Siig Baronen og Alle i Deres Omgivning nogle venlige Ord, men fremfor Alt tryk Broderen kjrlig i Haanden.

til vi sees Deres trofaste H. C. Andersen. [Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

paa Nyse ved Prste.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus