Dato: 11. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Basns den 11 Sept 1869

Hvor har jeg ret i disse sidste Dage kjendt og forstaaet hvor trofast og hengiven De er mig. Det er en Trang for mig strax i Dag, da jeg er nogenlunde i Hvile, at sende Dem et Par Ord. Hvor det var smukt at De i dette tunge, varme Veir kom ud paa Banegaarden for endnu engang at rkke mig Haanden. jeg var glad og dog bevget ved at flyve ud i Verden denne Gang, hvor ganske anderledes stillet end Tilfldet vilde det for et halv hundred Aar siden: Reisen til Korsr blev med det langsommelige Tog meget trttende, og doppelt flelig ved at jeg i flere Ntter kun sov lidt. Det var en Varme, saa at / jeg flte mig halvkogt i Vognen, og frst efter Klokken fem naaede jg Korser, her holdt Kudsken fra Basns og lidt efter otte var jeg paa det kjre Sted for ret at hvile ud; i det jeg kom ind i den frste Gaard saae jeg en Mngde Mennesker og foran Borg-Broen opreist en stor report belyst ved brogede Lamper og behngt med store Danebrogs Flag, paa Trappen blev jeg modtaget af Fru Scavenius og Familien fra Borreby, samt Grev Holsteins fra Holsteinborg; her var et heelt stort pyntet Selskab og i haven blev, til re for mig afbrndt et smukt Fyrvrkeri hvor mit Navn og den 6 September straalede i Glands og Farver. Grev Holstein til Hosteinborg holdt ved Bordet en smuk hjertelig Tale. Klokken blev / elleve fr jeg kom til min Stue og sov da ogsaa i Dag til Klokken 9 om Morgenen. nu har jeg det deiligt stille og bliver her tog paa Holsteinborg til den 20 September; skulde De i den Tid vilde glde mig med et lille Brev da send mig det her til "Basns ved Skjelskjr," Postmesteren der veed hvor jeg i ieblikket opholder mig. Vil De opgive mig et Par Adresser jeg gjerne vilde vide og som De maaske nok kan skaffe mig nemlig hvor Fru Marie Mayer, frdt Benedixen boer (jeg har foruden hendes Festtale, samt fra hende endnu et lille srdeles hjerteligt Digt, som jeg nsker at takke hende for). Jeg vilde dernst gjerne vide hvor de to Digtere Richard og P. Hansen boe.

Og nu Tak og atter Tak for Deres kjrlige deeltagende Sind for mig / bring Deres Kone og Brn min hjertelige Hilsen, ligesom Professor Hedt, hvor saae han glad, god og intelligent ud ved Festen.

Veiret er, som igaar, smukt og varmt, Sen deilig blaa, Solen skinner ind i min Stue, hvor deilige Blomster ere sat. Jeg har det saa stille og godt. Det er som levede jeg ind i den deilgiste Livs Aften solbelyst og fuld af Duft. Det er som en Drm og dog Virkelighed. Gud glde og velsigne dem kjre Ven!

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Til Hr.

Etatsraad Thiele.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus