Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. september 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 6 Septbr. 1869.

Min kjre, af Alle hdrede, og Meest af Vor Herre udmrkede Ven! modtage ogsaa paa denne Dag en hjertelig Hilsen fra Holsteinborg. Jeg er vis paa at Taknemmelighed, Begeistring og alle andre dle Flelser vilde, i Forening fra en vid Kreds, reise Dem en levende Mindesteen som et aandeligt og aandrigt Tilbageblik paa de halvhundrede Aare-Mile der idag stte Skjld paa Deres Livsvandring! Guds Aand hvile over Deres kommende Dage og Vor Herres Kjrlighed skjenke Dem kjre Etatsraad saamegen Glde som Deres trofaste Venner saa inderligt haabe for Dem!

Med sand Paaskjnnelse takker jeg for Deres kjre Brev; det var den frste Meddelelse jeg modtog om hvad der idag foregaaer, om den Betydning denne Dag har! Tillad mig naar De vender tilbage fra det nu forestaaende lngere Ophold i Udlandet, da at have henlagt en lille Ting i Deres Hjem enten hos Dem selv eller hos Venner, hvortil jeg nu beklager ikke at have faaet Tid219.

Men jeg vil ndig fle mig udelukket af den Kreds der idag paa saadan synlig Maade ogsaa nske at gratulere "Geburtsdagsbarnet" Ynglingen H. C. Andersen og trster jeg mig ved det Haab at jeg kan have den Fordeel at faa at vide hvad de Andre have bragt og saaledes, om det end kun bliver en Ubetydelighed, dog at undgaae at bringe Dem Doubletter. Ved at see Deres nrmeste Reiseplan, frygter jeg at De ikke faaer Tid dennegang at besge os, og Fru Scavenius talede igaar om at hun desaarsag venter Dem snart. Men saa vil De dog nok tillade os at besge Dem paa Basns, da jeg jo veed at De ikke paa Besg holder af at kjre her over. Jeg selv er altid svag, men mine elskede Brn ere raske Gud skee Lov og det er en velsignet Hitid igjen at vre hjemme.

Med Mand og Brns hjerteligste Hilsen sendes et varmt Haandtryk fra

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus