Dato: 27. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 August 1869.

Kjre Fru Henriques!

Frst min hjerteligste Tak til Dem og Deres Mand for de velsignede Dage de forundte mig i Deres lykkelige Hjem; hils alle Brnene, Marie ikke at forglemme, Jomfruen og Pigerne; stre Hilsener til Vennerne paa Veien, srligt Asger Hammerik. Igaar hrte jeg af Moses Melchior at Jrgensen, han havde taget sig saa meget af og ladet gaa med Skibet til Calcutta og her tilbage, var dd i Mandags og skulde begraves i Dag, han vilde flge ham, jeg fulgte da med tilligemed Capitain Harreboe, Som havde frt Fartiet til Calcutta og tilbage, foruden os var kun den afddes Broder der er i en Handel ovre i Bogense. Gid at jeg i mit Liv havde gjort halv saa meget godt som Moses Melchior, ja saa havde jeg udrettet Noget.

Fra Begravelsen kjrte vi hjem, lidt senere tog jeg ud paa Toldboden hvor med Skibet "Elida" Melchiors afreiste lidt efter Klokken to, Louise syntes jeg var isr meget forstemt. De vare alle bevgede.

I dette ieblik er jeg vendt tilbage. Med Posten fik jeg ved min Hjemkomst et Brev fra Amerika, derpaa var klinet paa Tydsk: "Aus dem untergegangenen Post-Dampfschiffe Germania geborgen", det havde vret ordentligt i Vandet og klistrede ganske sammen.

Her er srdeles varmt inde i Byen; imorgen eller paa Sndag tager jeg til Hellebk til Collins, men er, om Gud vil, allerede tilbage om Aftenen. Lev glad og vel!

Deres

taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 222)