Dato: 17. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Villa Maria den 17 August 1869

Kjre, fortrffelige Fru Melchior!

Deres Datter, Fru Johanne, som jeg i denne Morgenstund aflgger Besg, siger mig, at hun med Omnibus, om en Timestid, tager til "Rolighed" og lover at bringe Dem og hele Kredsen min hjertelige Hilsen, men jeg lgger den dog helst ind i Papiret. Det var mig meget tungt igaar at forlade det Hjem De og Deres Mand saa lnge have forundt mig, isr da der, rimeligviis ligger en lang Skilsmisse for, jeg tr ikke ret drmme om et Mde i Mentone, det vilde vre, for mig al for gldeligt. Hovedsagen er at den kjre Anna bliver rigtig sund og styrket. Tak for de smukke Dage De forundte mig og bring Deres Mand min inderligste, taknemlige Hilsen; det er saa tungt ikke at kunde gjengjlde, altid modtage! jeg har dertil iaar en Flelse af at jeg slet ikke har vret en underholdende, ret livsglad Gjst, De har mere end tidligere, denne Gang fornummet det almindelige Menneske; jeg har saa ofte flt mig trt og pirrelig, som man slet ikke br vre i en Kreds som den jeg levede i paa "Rolighed", men De viiste mig den samme Deeltagelse og Venlighed! tro at jeg ret skjnner derpaa.

I Nat sov jeg slet ikke, mange Tanker fli mig gjennem Hovedet. Veiret er lummert og tungt; jeg er i denne Formiddag, som De seer, gaaet ned til Deres Datter; Sally og Otto toge venligt mod mig i Haven, og her i Stuen ligger Poul paa Gulvet og stirrer paa mig som tnkte han over: "Hvor har jeg dog seet den Skikkelse fr?" han viser sine Kunster, hvor stor han er, klapper Kage og peger paa de to nye Tnder, smiler - det er Alt hvad et saadant lille Menneske kan gjre. Jeg skal hilse! den kjre Emil feirer sit l2te Aar i Dag! hils ham saa varmt og hjerteligt; kunde jeg stte det i Musik vilde han kunde spille det og selv lgge al sin Flelse derind i. Lev nu hjertelig vel til vi i nste Uge sees, De reise dog neppe Torsdag otte Dage?

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad