Dato: 11. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 11 August 1869.

Kjre Fru Henriques!

De var da i Byen ved Indtoget, kjre Fru Henriques, ogsaa Brnene saae det og Frken Stolpe? Jeg havde en god Plads i et Vindue paa Land-Cadetacademiet med General Raaslffs, sammen med den amerikanske Generalinde Fremont. Hendes Gemal kom da ikke til Festlighederne, men ventes tidligst Lverdagaften eller Sndagformiddag; han har vigtige Forretninger i Paris, om en Jernbane der skal gaae fra st til Vest i Amerika, og saaledes forbinde Havene. Med Deres Svigerinde kjrte jeg igaar ud ad Strandveien og saae den smukke Modtagelse derude; i Dag har jeg vret til Frokosten hos Grev Frijs, der var smukt arangeret; Kongen, Kronprindsen og Prindsesse Thyra talte til mig. Veiret er i Dag slet og jeg har aldeles opgivet at tage i Kongens Have, jeg troer ogsaa at Deres Svigerinde bliver hjemme! Imorgen skal jeg paa Hofbal, jeg bliver vist delagt af Trthed. Jeg kommer ikke fra "Rolighed" paa Lverdag, som Bestemmelsen var; man er saa elskvrdige gjerne at ville beholde mig her Sndag over. Jeg kommer saaledes frst til Petershi, Mandag-Formiddag, men saa beder jeg om at De beholder mig til den nste Mandag over, jeg bestiller da frst Vrelse i Hotellet til Tirsdag otte Dage. Det er jo heldigt at det nu er saa koldt, ellers blev der rdsomt inde i Byen! - Idag, da jeg tog ind til Festligheden hos Grev Frijss, kom jeg ind til Conditoren a Porta, her kom en nydelig lille svensk Pige og bragte mig sin Bouquet, som Tak for mine "Sagaer". - Hvad sagde lille Maria om Festen? Hun var dog med? - Mange Hilsener fra alle Venn,erne paa "Rolighed"; meget glder jeg mig til Dagene paa "Petershi", men som sagt, det bliver nu ikke fra frstkommende Lverdagaften, men fra Mandagen, som flger paa. Hjertelige Hilsener til alle Kjre. Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 219-22)