Dato: 4. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

621. Til Henriette Collin.

Rolighed, sterbro den 4 August 1869.

Kjre Fru Collin!

Meget har jeg lngtes efter Brev fra Dem, endeligt i Dag kom det, en smuk Klang fra Deres Lber men ikke mange Ord. Jeg var imorges tidlig i Byen, da nogle Amerikanere havde skrevet mig til om at besge mig, men jeg foretrak at tage ind til dem tidligt paa Formiddagen og saa vare de allerede afsted. Da jeg igjen var ude af Porten huskede jeg, at det var Onsdag, altsaa den Dag hvor jeg kunde trffe Deres Mand, jeg rgrede mig over ikke at vre blevet derinde, men vendte dog ikke om, uagtet jeg meget lnges efter at see ham og tale med ham, dog i Sparekassen er ikke Stedet til at tale, voxer Talesummen nu op, saa maa jeg skrive, og i alle Tilflde sge en Dag ud til Hellebk, en heel Dag, men det bliver frst senere mod Maanedens Udgang. De, kjre Fru Collin, kommer altsaa ind i nste Uge; hvorfor ikke Onsdag, at see Indtoget, selv om det var fra Gaden, det vil jeg; kommer De frst senere, da beder Fru Melchior mig sprge Dem om De vil glde hende og Familien [med] at spise til Middag paa RolighedTorsdag (den 12 August) der er ikke Selskab, og spises Kl sex. Jeg bliver paa Rolighed ikke lnger end til Lverdag den 14de, da reiser jeg ud til Henriques og bliver der en heel Uge, derfor kom endelig ind fr Lverdag! Mandag 23 August er jeg i Kjbenhavn og tager ind i et Hotel. Helst reiste jeg da strax, men de ere jo saa elskvrdige, Vennerne, at nske jeg bliver her den 6te September, og dog, det generer vist nok Mange, derfor, dersom det endnu er lidt svvende, det Hele, saa siig mig det og jeg flyver bort. Jeg begynder at glde mig til denne Reise; 50 Aar ere lykkeligt lagt til bage, jeg har vist ikke mange Aar at leve i og endnu frre til at reise i; derfor vil jeg endnu engang, medens Sindet er friskt og derisandhed endnu er Ungdom i mig, nyde nogle Maaneder; det er jo en Deel Penge, jeg giver ud, jeg har allerede beregnet samme. 300 Rdlr det vil reise, koste og naar jeg tilbringer ni Maan[ed]er ude, September'ndash;Mai, da bliver det med een Napoleon dagligt 210 Rdlr om Maaneden, altsaa i ni Maaneder med Reise 2200 Rdlr; jeg vil imidlertid ikke hve mere end de to tusinde; jeg har jo tre nye Eventyr Hnse-Grethes Familie, Hvad Tidselen oplevede, og Hvad man kan hitte paa, disse giver jeg henimod Julen til Reitzel, han lader dem udkomme som Dryaden, trykker vistnok 2000 Exemplarer og for disse har jeg da 200 Rdlr, da ere de 2200 istand og af disse brugte jeg dog 1000 i samme Tid hjemme, hele Overanstrengelsen, Tabet af Formue, bliver saaledes dog kun 1000 Rdlr sprg Deres Mand om det ikke er rigtig beregnet. Det er saa kjedeligt i min Alder og som jeg er kjendt, at leve saa uendeligt smaat paa Reise og vende hver Skilling i Haanden. Synes jeg nu ikke om at vre ude, ja, saa kommer jeg en skjn Dag hjem, men jeg overvintrer dog vistnok i det varme Syden. De har vel lst Brandess Afhandling over Eventyrene?, den er skrevet med megen Kjrlighed. Jeg sender Dem et nyt Portrtkort, som Alle synes er det bedste som endnu findes af mig. For et ieblik siden gldede Fru Scavenius mig med Besg, jeg skal hilse Dem fra hende. Hun lrte ved denne Leilighed at kjende Fru Melchior, som hun ikke fr har talt med. Fru og Frken Raaslff have ogsaa besgt mig, jeg spiiste der i Mandags; her ere en Mngde Fremmede fra Amerika, som Alle vise stor Interesse for at samles med mig. Historien Hnse Grethes Familie gjr stor Lykke og omtales som en ny Art af mine Fortllinger, jeg regner den imidlertid til den Slags som Waldemar Daa – og Bispen paa Brglum. Conferentsraad Drevsen harjeg endnu ikke seet siden Ophielsen, han er ude hos Jonna. Jeg har faaet nye Klder til Festligheden og kommer jeg ikke med saa ere de til Reisen'ndash;Regningen er betalt ved et lille Honorar fra Amerika. Hjertelige Hilsener til Deres Mand, Louise, Jonas, Theodor, Lunds etc.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen