Dato: 21. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Basns den 21 Juni 1869.

Kjre Hr Grosserer Melchior!

Vr hjerteligt hilset paa Deres Fdselsdag! Gud bevare Dem glad og vel for alle Deres! til disse slutter jeg mig, De maa tillade det, selv er De Skyld deri ved Deres magelse Godhed, Opmrksomhed og Venskab for mig. Gjengjlde Dem, som jeg nsker, kan jeg ikke, men De tager Villien, hvor ikke Gjerningen slaaer til. I Tankerne er jeg hos Dem denne Morgen og denne Middag, naar alle de nrmeste Kjre sidde om Dem ved Festbordet og Deres Skaal bliver udbragt:

Lrke og Svale og Kukkeren med
Beder jeg flyve mod Byen afsted,
Bringe en Hilsen fra Vennen De veed!
"Glde og Solskin paa Rolighed!"

Iforgaars gldede De mig med Brev, tak for alt Godt De siger deri! jeg har det srdeles vel; Fru Scavenius er hjertensgod og under mig ret at jeg maa fle mig hyggelig, hun gjentager ofte: -"jeg vil saa gjerne at De har det saa godt som p "Rolighed"!" Jeg fler mig ogsaa legemlig vel, og Dagene flyver hen! jeg er i stor Brev-Gjld, denne strber jeg at afbetale. Til Maanedskriftet"Ide og Virkelighed" har jeg afskrevet Historien Kometen , som ved Maanedens Begyndelse udkom i Amerika og som jeg altsaa nu har fri Hnder over. Jeg har til Thorkilsens lille "Souvenir" skrevet et Digt: "Liden Kirsten og Prinds Buris," saaledes seer De, at jeg nsten har vret i Travlhed disse Dage, som jeg var det i Vinter i Kjbenhavn da jeg nedskrev Fortsttelsen af "mit Livs Eventyr". Det har altid vret saa, at paa Basns var jeg meest skrivende, det ligger i Luften, det ligger i Stedet, det ligger i at vi kun paa et Par bestemte Tider af Dagen mdes. Jeg flyver om i Haven, i den nre Skov og vender altid tilbage til Skrivebordet, ellers blev Tiden for lang, nu synes den for kort. Jeg fik ikke at vide Deres Udlg for de to Afsendelser til Amerika af Manuskriptet til mit Livs Eventyr. Min Gjld hos Dem voxer saa stor at jeg itide maa tnke paa den betalelige!

Hils nu, frst og fremmest Deres Kone og derpaa Brnene, enhver isr. Jeg har i Dag skrevet Fru Bloch til; jeg hrte i Deres Hjem, at hun havde Fdselsdag med Dem, og det er en ligefrem Sag at jeg skriver til hende, hun erindrede med et Brev og en Blomst min anden April.

Igaar havde jeg det stille Haab at der vist kom med Posten et lille Brev til mig fra Deres Kone, der var ogsaa i Brevtasken Brev, men ikke fra hende, det kom fra Hr Scudder med en lille Vexel, Honorar for de to senest tilsendte Historier. I Ugens Lb hrer jeg nok fra det kjre "Rolighed". Nu, Glde og Velsignelse der og bevar altid Deres venlige Sindelag mod Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S. Frken Hallager photographerede mig Dagen fr Afreisen, Portrttet blev meget godt, det kommer her med min Hilsen

Tekst fra: Niels Oxenvad