Dato: 18. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den [18 Juni] 1869.

Kjre Fru Henriques!

Mit forrige Brev fra Kjbenhavn har De modtaget. Nu flyver Brevduen ud fra Basns hvor hen jeg kom iforgaars og fler mig vel og hyggelig, uagtet Veiret er koldt, Sen vender det Hvide ud og Skyerne det Sorte. Paa Afreisens Morgen var jeg allerede oppe lidt fr Klokken fire, saa kaldte jeg paa Pigen, og Klokken fem var Kaffen lavet, Klokken sex kjrte jeg til Banegaarden. Ved Frokosttid rullede jeg ind paa Basns efter lidt over sex Timers Reise; hjerteligt og godt blev jeg modtaget og fler mig langt bedre end i mit eget Hjem paa Kongens Ny torv. I Haven er foretaget store Forskjnnelser siden jeg var her sidst, det er nu, til min Overraskelse hrer jeg, omtrent to Aar siden, mit daarlige Been er Skyld heri. Her er en Rigdom af Blomster og sjldne Buxvxter; Grssvret bliver paa engelsk Maade tromlet og for Enden af den store Alee, ud mod Hovmarken, har Godsets Beboere reist en Mindesttte for den her afdde Scavenius. Indskriften skrev jeg for dem, den lyder saaledes: Den oplyste, dygtige og hjlpsomme Godseier Jacob Brnnum Scavenius reistes denne Mindesttte i Taknemlighed og Erkjendtlighed af Godsets Beboere, den 16 Mai 1868.

Jeg har allerede, under Opholdet her i denne Uge, skrevet [et] nyt lille Digt: Liden Kirsten og Prinds Buris, bestemt for den lille "Souvenir" som Thorkilsen ved hver Juletid giver ud. Jeg begynder at afbetale min Brevgjld, den jeg skylder til Mange i Landet og udenfor Landet, men i al den Skriven, lnges jeg efter at sende Brev og Hilsen til Vennerne paa Petershi! Lille Marie har det vel godt og vandrer om under Beskyttelse af sin tro Sidse? hendes Sstre og Brdre have det ogsaa fortrffeligt vil jeg haabe! hils dem alle tilsammen, men srligt Deres Mand! jeg er i Forlegenhed ved at tnke paa at det ligger ham paa Hjertet at skaffe mig en glad sjette September, men han maa i Sandhed ikke vre Breren, heller flyver jeg da ud i den vide Verden. Aarhuus Avis er det eneste af alle Blade der endnu har tnkt paa den Dag som er betydningsfuld for mig men ikke saa meget for de andre Kjbenhavnere. Igaar var det Melchiors Bryllupsdag, jeg sendte en Hilsen ved Telegraph da Brev ikke kunde naae derud. Nu er jeg begjrlig efter at vide om dette Brev, efter den opgivne Adresse, naaer til Dem. De eller Deres Mand underrette mig nok derom med et Par Ord. Hils paa det hjerteligste Hr og Fru Bille; er Frken Louise Melchior der endnu i Besg da siig jeg tnker hjerteligst og rbdigst paa hende. Vil De i Deres eget Hjem hilse Jomfruen, Pigerne og flles Venner som komme paa "Hien" hvor der ikke over Husets Dr er skrevet "Velkommen" men hvor det lyser ud fra inene.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 199-202)