Dato: 13. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

617. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 13 Juni 1869.

Kjre Ven !

Det var mig en glad Overraskelse at finde paa mit Bord Deres Anonymer og Pseudonymer; jeg har lst Fortalen og lst683 omkring i Bogen, og har Indtryk af at have betragtet et Literaturens Stjernekort med Cometer, Planeter og Melkevei. De har vistnok ved denne Bog givet et Bog-Mrke med Deres Navn ind i Tiderne. Det er saa behageligt at tykke Drv paa en Andens Arbeide, see i det at finde Noget at gnave paa; nu har jeg det! Hvorfor findes ikke Forfatteren til Hr Rasmussen? Overskou nvner ham, troer De det er den Rette? Tak for Paaskriften foran i Bogen. Jonas besgte mig igaar og bragte mig Brev fra sin Fru Moder, jeg hrte da mundtligt og skriftligt fra Aalsgaard.

Jeg var hos Melchiors til Middag igaar, man havde underrettet mig om at Lgen erklrede, det slet ikke var Skarlagens Feber. Patienten var oppe igjen, havde to Gange taget Bad, men skallede aldeles ikke. De vilde nu gierne at jeg strax flttede ud, men da jeg allerede anden Gang har aftalt med Fru Scavenius at komme til Basns tager jeg derud paa Onsdag Morgen, om Gud vil. Jeg er slemt forkjlet, det blev jeg hos Henriques hvor jeg netop var de to koldeste Dage i Ugen, det regnede og stormede, Vinden blste gjennem Vinduerne saa jeg sov som i Vindenes Hule[;] ellers havde jeg det ypperligt. Paa Basns, det ligger ved Skjelskjr, erindrer De, om De skulde faae det gode Indfald at skrive mig til, bliver jeg omtrent 3 Uger altsaa til den femte Juli. Melchiors nske at jeg kommer snarest, da de reise bort i Begyndelsen af August, de ville med den svagelige Datter til Middelhavet, og lade hende over vintre i een eller anden varm Kystby. Det falder lidt uheldigt for mig, derfrst tnker paa at reise i September, jeg kommer da til at sge et eller andet Sted et Hjem, naar Melchiors reise. Til Glorup kommer jeg ikke, Excellensen er endnu syg og taaler ikke at tale med Nogen.

Imorgen fltter jeg mit Ti over til Henriques, den svenske Theatermaler som er her i Byen, faaer nok mine Vrelser hos Frken Hallager og blive til Mai, saa Frkenen ikke vil kunde fltte, som hendes Bestemmelse var, men da har hun jo ogsaa hele tre Bosiddende hos sig og maa selv kunde have, omtrentligt, fri Bolig.

Hils Deres Frue, Louise, Jonas og Naboerne, f Ex Lunds, Hauchs, Monrads! jeg formoder De omgaaes med disse. Godt veir, godt Humour og god Sundhed nskes. Srlig Hilsen til Theodor.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost