Dato: 13. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

[13. Juni 1869.]

Om Gud vil, tager jeg altsaa paa Onsdag den 16de med Morgentoget fra Kjbenhavn, haaber at finde Deres Naades Vogn i Skjlskjr og indtrffer omtrent ved Frokosttiden paa Basns; jeg lnges derefter og glder mig srdeles til Opholdet. Igaar fik jeg brev fra Hr Melchior og Frue, at det havde nu viist sig, at det slet ikke var Skarlagens Feber Snnen havde, det har vret rde Hunde og han var nu oppe igjen. De nskede derfor at jeg kom derud og blev en Tid, efter den frste / de kom med et tidligere Besg hos dem, ligger i, at de har taget Bestemmelse at reise til Syd=Frankerike, een af de frste Dage i August, for at overvintre der med en brystsvag Datter og jeg kan altsaa kun blive paa Rolighed til Bengyndelsen af August. Min egen Afreise er frst den 8 September, jeg maa da tilbringe en Deel af August paa Klampenborg, Marienlyst eller et andet Badested, da jeg ikke har min Bopl lnger hos Frken Hallager; i morgen fltter jeg alt mit Ti over i Henriques Vrelser hvor det bliver indtil min Hjemkomst nste Foraar. I denne Morgen, da jeg var nede at drikke min Chocolade hos a Porta, mdte jeg den kjre Otto; jeg sagde ham at jeg gik op at skrive til hans Moder og at jeg haabede at vre paa Basns frstkommende Onsdag, han sender kjrlige Hilsener og saae glad og vel ud.

Tr jeg nu aabent og lige frem sprge om Deres Naade vil beholde mig i 3 Uger paa Basns; det er jo temmelig lnge, men ikke sandt, jeg er velkommen? Altsaa fra den 16de Juni til Onsdag den 4 Juli, da vente Melchiors mig, for at jeg kan blive en lignende Tid der, fr Familiens Afreise. Vil Deres Naade nu hjerteligt hilse Fru Luzia, Frken Brandes, Frken Lutzow og alle Kjre i Deres Omgivelse. Grev Holstein ere vel endnu ikke vendte tilbage? Med Grev Moltke Hvitfeldt er det nok endnu slet ikke godt. Altsaa, om Gud vil, er jeg paa det kjre Basns, Onsdag midt paa Dagen. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Begyndelsen af brevet bortskaaret; Dateringen bestemt af Hr. Bibliotekar H. Topse-Jensen efter brevets indhold sammenholdt med optegnelser i H.C. Andersens dagbger.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus