Dato: 11. juni 1869
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

616. Fra Henriette Collin.

Aalsgaard Fredag [11. Juni 1869]

Kjere Andersen! Jeg var i Byen i Onsdags og havde haabet at kunne gjre et lille Besg hos Dem, men som bekjendt har de Timer man tilbringer i Byen, naar man kommer ind fra Landet, ingenlunde som andre Timer 60 Minutter, men efter min Erfaring knap 25 og derfor slog Tiden paa ingen Maade til.–

Jeg kan forestille mig Deres store Savn da De flte hvorlunde Deres Phantasie tvang Dem til at opgive Deres andet Hjem hos Melchiors. Fra Fru Lund veed jeg at Sn[n]en har det godt og at ingen Anden af Familien er angrebet'ndash;det er jo deiligt'ndash;

Jeg har lngtes ligesaameget som gruet for vort Postbud idag fordi han skulde bringe mig Brev om Johannes Hornemann som nu i 3 Maaneder har vret meget syg og i de sidste 8te Dage ddsyg, nu kom der et lykkeligt Brev, han synes at vre kommet over Bjerget og Haabet vaagner hos dem Alle, han er en rigtig sd Dreng og sin Faders Hjertebarn. Gudskelov! – Om vort skjnne Hellebk vil jeg dennegang ikke tale'ndash;kun saameget vil jeg fortlle Dem at vi igaar, henad Aften havde det skjnneste Syn fra vore Vinduer, det var Solen der gik ned over det vildt oprrte Hav og skinnede paa det hvide Skum der vltede frem af det sortblaa Vand'ndash;Himlen var bedkket med de vidunderligste Skyer og en Regnbue-Sttte straalede med overnaturlig Farvepragt over et stort Dampskib som arbeidede sig frem mod de vrede Blger!–Jeg synes jeg begynder at blive digterisk i mine Naturbeskrivelser og vil ikke udstte mig for at denne min Begavelse skal vkke Deres naturlige Skinsyge, derfor forlader jeg Naturen og vnder mig til Mennesker'ndash;og af dem er her iaar ikke faae Notabilliteter tt ved os boer Biskop Monrad med Familie, skraaes overfor os boer Digteren Hauchs, oppe paa Bakken bor Molbechs og i den anden Udkant af Aalsgaard boer Phisters!

Vi selv ere Alle raske og nyde Tilvrelsen efter vore forskillige Tilbieligheder'ndash;Jonas kom i Fredags, men kommer vel til at leve en Deel paa Veien mellem her og hjemme'ndash;Edvard er opfyldt afnogle storartede Forsg paa en ny Fiskemaade, Theodor nyder Livet med sine Hunde og med os Andre[,] Louise laver sig en hemmelig lille Siddeplads mellem Trer og Buske og beplanter den med Skovens Bregner og Blomster, Jeg passer hele Maskineriet'ndash;det synlige som det usynlige og Alle hilse vi Dem kjere Andersen'ndash;

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost