Dato: 29. maj 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, den 29 Mai 1869

Kjære fortræffe1ige Ven!

Tak for Deres venlige lille Brev der laae paa mit Bord da jeg iaftes kom hjem fra Don Juan-Festen! Tak for Hilsenerne fra den kjære lille Marie, det søde Barn, jeg længes efter hende! siig hende at hver lille . Pip-Fugl, som flyver i Haven er sendt ud fra mig for at sige: "Quirrevit, hilse fra Dit!" Det glæder mig at mit Portræt af Bloch kommer i Deres Hjem, gid det blive i Familien og voxe i Værd, naar jeg er borte - det vil sige borte fra Jorden, og han som malede det er blevet gammel og graa. I hele Vinteren og Foraaret har jeg kun een eneste Gang taget mod Middags Indbydelse hos Justitsraad Linds, det var altid en Søndag og den opgav jeg saa nødigt hos Dem og Deres Kone, da De vare inde i Byen, nu, for omtrent otte Dage siden, gav jeg imidlertid Løfte at jeg kom denne Søndag, og det lader sig ikke forandre! De og Deres Kone ville venligst forstaae det og med sædvanlige milde Øine see mig næste Søndag, om Gud vil! -

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost