Dato: 31. marts 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 31te Marts 1869.

Kjre Etatsraad!

Modtag ogsaa en lille men hjertelig Lyknskning herfra til det nye Leveaar, at Vor Herre maatte velsigne det for Dem med Sin Fred og Glde hvorhen Deres Digterlngsel saa end maatte fre Dem. Men naar vi allevegne fle Guds Nrhed og den Glde der kommer fra Hans Aand lfter Sjlen saa have vi det godt! Hvorledes mon De tilbringer denne Fdselsdag? Vennerne flokkes vist om Dem og gjerne vilde jeg ogsaa vre iblandt disse og rkke Dem vores Haand herfra Holsteinborg idet jeg desuden srligt maa takke Dem for Deres kjre Brev saavel til mig som til Bodild214. Det var mig en Skuffelse ikke at faa Dem at see i Kjbhv. men jeg er desvrre saa ofte rigtig lidende, og naar jeg saa faaer en god og temmelig smertefri Dag, da har der samlet sig saa Meget som saa skal besrges. Min Mand vil derfor at jeg iaar igjen skal til Soden, hvor Luft og Vand rigtignok er mig srlig velgjrende. Men da jeg kun kan tage Bodild med, der selv har havt saa godt af at bruge en lille Kur dernede ifior saa fler jeg Noget ligesom om Hjertet blder ved Tanken paa at forlade mine andre elskede Brn. Jeg paaskjnner jo Meget at vide dem i gode Hnder ved at betro dem til vores Gouvernante Frken Zeuthen, der ganske har vist sig vores Tillid vrdig. Min Mand kan hiestens bringe os til Soden, da hans Nrvrelse i Sommer til Landhuusholdningsselskabets Jubilum og Landmandsforsamlingen215 hvor han paa begge Steder er President er ndvendig! Mai og Juni vil mine Kure jo mindst medtage, men saa haaber jeg snart efter Sommerferiens Begyndelse at vende tilbage til min kjre, kjre Rede. Jeg har jo nu en voxen Datter, der gjerne vil gjre et Indblik i den saakaldte store Verden ved de Fester der dog vel san[d]synligviis vilde finde Sted til Kronprindsens Formling216. Jeg lnges efter at hre til hvilken Kant De vender Deres Fjed, i Sommer. De flyver fra Skjnhed til Skjnhed i den store herlige Natur, fra Ven til Ven, allevegne flokkes Deres Beundrere, og De lader ingen Familie tilbage. Det er en stor Fryd for mig naar Ferien samler vore Brn i Hjemmet og Ulrik Adolff bringer Venner med, som forge Ungdommen og Livet. Min lille Fritze Vanda er et sdt Barn og Alles Kjledgge. Vores ldre Overtjener Eriksen sagde forleden: "Det jeg meest glder mig til strax hver Morgen er at mde det sde, venlige Barn paa Gangen!" Gud give at hun altid maatte vedblive at vre Hjemmets lille Lysalf! -

Fra min Sster Roboredo hre vi desvrre meget, meget srgelige Tidender. Da hun midt i Februar vendte tilbage til Paris fra Portugal og Cintras skjnne Clima maatte hun strax lgge sig tilsengs. De veed maaskee at hun for nogle Aar siden blev opereret for Polyper i Underlivet. De samme Symptomer have siden lngere Tid atter vist sig - og nu synes hendes Bryst meget angreben, som om en Trende Tilstand maaske fremkaldte en Svuldst! - Gud hjelpe!

Tnk de stakkels Brn!

Jeg havde den glde at vor tro Veninde Frken Hanne Bartholin var herude til Bodilds Confirmation. Det er saa velsignet dette lille Frimureri der bestaaer mellem gamle Venner!

Bliver det altsaa over Amerika at man frst faaer see Deres sidste Historier naae Danmark? Jeg maa slutte! Lev vel kjre Etatsraad! Vi anbefale os Alle til Deres Venskab og med varme Hilsen, Haandtryk og de bedste nsker stedse

Deres hjertelig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus