Dato: 22. januar 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: J. J. L. ten Kate
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Januar 1869.

Kjre Hr. Ten Kate! Meget rede, fortrffelige Ven! Ja, jeg skriver paa Dansk; De forstaaer saa godt mit Modersmaal, og jeg udtrykker mig bedste i dette.

Inderlig tak for den rige Gave, De har forundt mig, Tilsendelsen af Deres versifiserede Udgave af mine Eventyr. Bogen er dertil saa rigt og prgtigt udstyret, Billedet af mig saa godt, og nu Deres mrkvrdige Gjengivelse af mine i Prosa fortalte Historier! Det er forbausende at de saa nr Originalen har kunnet gjengive samme nsten ordret i bunden Stiil.

Min hjerteligste Tak for den udholdenhed og Kjrlighed hvor med De har virket for mig!

Bogen fik jeg i Mandags Aftes; hver Mandag Formiddag er der Audiens hos Kongen; fr nste Mandag vilde jeg altsaa ikke have en saadan Dag, jeg forsgte imidlertid i Fredags at gaae ud paa Slottet, og Kongen var saa naadig allerede da at modtage mig; jeg fortalte ham om Deres Betydning og Stilling og overrakte ham derpaa Hans Majestt det Exemplar, De havde overdraget mig at overrkke ham. Kongen tog glad og hjertelig som altid, mod Bogen, lste hit for mig deres Skrivelse og sagde, om jeg forelbig vilde bringe Dem hans Tak og tilfie at det havde gldet ham meget at see, hvor godt de skrev Dansk. - Jeg selv takker Dem for det Hverv, De gav mig, at overrkke Hans Majestt Deres smukke Vrk. I et af vore Blade: Dagens Nyheder, er Bogen selv allerede nvnet; de Fleste i Danmark kjende Deres Navn og srligt Deres Interesse for min Eventyr. Bring Deres Familie min hjerteligste Hilsen; snart skal jeg tillade mig at sende de af mine Smaahistorier De savner. Dryaden er allerede oversat og udkommet paa Tydsk og paa Engelsk, om den franske Udgave har jeg derimod endnu Intet hrt.

Deres taknemmeligt hengivne Ven og Beundrer

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 172-73)